CT 3 2017

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2017

(Thema Verkeer & Mobililiteit)
Verschijnt 30 maart 2017

Snelweg x Stad: toekomst van de stedelijke ringweg
Op 15 februari vond de boekpresentatie en het debat plaats ‘Snelweg x Stad, De toekomst van de stedelijke ringweg’. Met deze bijeenkomst bij de TU Delft werd de gelijknamige ontwerpstudie afgesloten met een boek rijk aan visies, ontwerpen en strategieën voor snelweglocaties bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Toekomst van de mobiliteit
De komende jaren zullen we ons mobiliteitssysteem moeten aanpassen en versterken. Hoe ziet de toekomst van de mobiliteit eruit? En hoe worden deze veranderingen in goede banen geleid?

InfraTech Innovatieprijs: ShimLift: betere spoorligging en efficiënter onderhoud
Bij overgangen en scheidingslassen in het spoor treden extra zettingen op. Vervelend voor reizigers en personeel in de trein, maar ook een bron voor onderhoud en schade aan het spoor dat moet worden hersteld. ShimLift, ontwikkeld door Movares en BAM Rail, heeft in januari de InfraTech Innovatieprijs gewonnen in de categorie Productinnovatie.

Spoorbrug Coevorden: Draaibrug over het Coevorden-Vechtkanaal
Spoorbrug Coevorden is een nieuwe beweegbare enkelsporige spoorbrug (draaibrug) over het Co-evorden-Vechtkanaal en maakt deel uit van Spoorboog Coevorden. Daarmee kan het goederen-vervoer per spoor verder groeien en wordt de hinder door goederenvervoer in de kern van Co-evorden teruggebracht.

Succesvol recycleasfalt LE2AP klaar voor de praktijk
Het nieuwe, duurzame asfaltmengsel LE2AP heeft op recente proefprojecten zeer positieve resultaten laten zien. Het is nu aan de markt om te laten zien dat het duurzaam asfalt serieus neemt.

Asfaltwapening
Verschillende scheurremmende maatregelen kunnen worden uitgevoerd; steeds vaker wordt de keuze voor het toepassen van asfaltwapening gemaakt. Echter over het toepassen zijn nog te veel onduidelijkheden, die een afgewogen keuze moeilijk maken.

Smart Infra, hoe zien de snelwegen van de toekomst eruit?
Wat is de impact van zelfrijdende voertuigen op wegontwerp? Witteveen en Bos, Arcadis en TU Delft deden er een verkennend onderzoek naar. Op korte termijn lijkt de impact beperkt, op langere termijn zijn er mogelijkheden voor efficiënter ruimtegebruik en het verhogen van de wegcapaciteit.

Zorg om krapte
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferde onlangs dat de GWW zich in de komende jaren mag verheugen in groei, na 2018 tot jaarlijks gemiddeld 3 procent. De vraag is natuurlijk of er wel genoeg techneuten voorhanden zijn om aan die groei te voldoen. Civiele Techniek sprak met Paul Groot, projectleider Infrastructuur & Aanbesteden bij het EIB.

T-shaped engineer
In Delft zijn geo- en civiele techniek gecombineerd tot één faculteit. Een logische combinatie, vindt decaan prof. Bert Geerken, want beide vakgebieden lopen deels in elkaar over. Bovendien past het bij het idee van een T-shaped engineer: een academicus die technische expertise combineert met brede vaardigheden op andere terreinen.

Nauwelijks een afstudeerder die nog moet zoeken
Op dit moment is er nauwelijks een afstudeerder in civiele techniek die op zoek moet naar werk,’ zegt Marjolein DohmenJanssen. ‘Ook tijdens de bouwcrisis is het nooit slecht geweest. Zelfs in die periode waren er eigenlijk geen studenten die langer dan drie maanden een baan moesten zoeken.’Marjolein Dohmen- Janssen is opleidingsdirecteur bij de Universiteit Twente.

EIB: ‘GWW op hoger groeipad’
Begin dit jaar verscheen bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de jaarlijkse publicatie ‘Verwachtingen Bouwproductie en werkgelegenheid.’ Hierin wordt in beeld gebracht wat de effecten van de huidige groei in de bouw- en GWW op de BV Nederland zullen zijn.

Guts & Brains
Daar waar het Economisch Instituut voor de Bouw in haar recente rapportage ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’ een rooskleurig groeiscenario voorspelt voor de Bouw en GWW-sector, doemt toch het probleem van de arbeidsmarkt op. Civiele Techniek deed een klein rondje langs de velden.