CT 3 2016

CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2019

(Thema Verkeer & Mobiliteit)
Verschijnt 31 maart 2016

Ook infra wordt intelligenter
Auto’s worden steeds slimmer en zelfstandiger. Ze hebben sensoren die bijvoorbeeld obstakels of medeweggebruikers opmerken en zo nodig automatisch remmen om een botsing te voorkomen. Toch gaat dat niet altijd goed. Waarom dan niet de hulp inroepen van intelligente infrastructuur? In Helmond ligt een kruispunt waar zulke ‘intelligente’ systemen worden getest.

Langste fietsstraat van Nederland
Het Utrechts college wil van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken. Dat houdt de stad bereikbaar en aantrekkelijk. Om bewoners te stimuleren vaker met de fiets te gaan, is een comfortabele, veilige en snelle hoofdroute voor fietsers aangelegd tussen Vleuten/De Meern en Utrecht-centrum.

Interactief wegontwerp met gaming en Virtual Reality
Ten behoeve van veilige en begrijpelijke wegontwerpen heeft Witteveen+Bos een mobiele en compacte rijsimulator ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om al in de ontwerpfase over nieuwe wegtracés te rijden.

Dichtheids- en vochtmetingen: Radioactiviteit in de civiele techniek
Wilhelm Röntgen (1845-1923) ontdekte eind negentiende eeuw de ‘actieve straling’. Zijn naam leeft voort in een medische diagnosticum: de röntgenfoto. Inmiddels is de kennis over radioactiviteit vergroot. Het is beter bekend hoe de gunstige eigenschappen uit nucleaire bronnen kunnen worden benut en hoe deze vervolgens kunnen worden ingezet binnen verschillende sectoren, ook in de civiele techniek.

Omgeving intensief betrokken bij verbreding A1 Apeldoorn – Azelo
De A1 is een drukke nationale en internationale transportas. Op het traject Apeldoorn – Azelo staat echter vaak file. De overheid heeft besloten om de A1 op dit traject te verbreden, in een gebied waar de betrokkenheid van omwonenden groot is. Hoe worden de eisen en wensen van de omgeving meegewogen bij het opstellen van de plannen?

Amsterdam en Rotterdam voorspellen bouwverkeer en emissies
In Amsterdam en Rotterdam zetten aanzienlijke materiaalstromen bij binnenstedelijke bouwprojecten de bereikbaarheid en luchtkwaliteit onder druk. De ingenieursbureaus van beide steden hebben hun kennis op het gebied van bouwstromen samengevoegd. Met als resultaat een instrument dat het bouwverkeer en emissies voorspelt voor wegreconstructieprojecten in de voorbereidingsfase.

Bouwlogistiek; succes door samenwerking
Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. Uiteindelijk zal dit leiden tot kostenbesparing in de keten.

Alternatieve snelwegverlichting: Active road studs
Snelwegverlichting wordt in Nederland en andere landen vaker uitgezet. Redenen zijn vooral energie- en kostenbesparing en het tegengaan van lichtvervuiling. Het uitzetten van de verlichting kan echter ook een negatief effect hebben op de zichtbaarheid van een wegsituatie en daarmee op de verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te bevorderen is er een betrekkelijk nieuw alternatief binnen de snelwegverlichting ontwikkeld; de zogenaamde active road studs.

Intertraffic 2016: wereldwijde mobiliteitsoplossingen onder één dak
Met ongeveer 800 exposanten uit 45 landen en een uitgebreid kennisprogramma is Intertraffic Amsterdam de toonaangevende internationale vakbeurs voor de verkeerindustrie. Intertraffic Amsterdam 2016 vindt plaats van 5 tot en met april 2016 in RAI Amsterdam.

Historie: Tachtig jaar boogbrug bij Vianen: een kathedraal van staal
Op 28 mei 1936 werd de Lekbrug bij Vianen geopend. Nu, nu na tachtig jaar, is de brug al lang niet meer in gebruik en staat op de nominatie om te wordengesloopt.

Quay Rainier III. Habitat voor onderhoud aan bolscharnier van drijvende pier
In het begin van dit millennium is in de haven van Monaco de drijvende jetty ‘Quay Rainier III’ in gebruik genomen. Het grote bolscharnier verbonden aan het landhoofd dient elke tien jaar onderhouden te worden. Publieke Werken van Monaco stelde een volledig rubberen opblaasbare constructie voor. Strukton Immersion Projects heeft een alternatieve oplossing bedacht.