CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2015

(Thema Verkeer, wegen & Mobiliteit)
Verschijnt 26 maart 2015

Grootste DBFM-wegenproject in Vlaanderen A11-project krijgt vorm
De A11, de nieuwe autosnelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist, is momenteel in volle ontwikkeling. Dit project is het grootste DBFM-wegenproject (Design-Build-Finance-Maintain) tot op heden in Vlaanderen.

FAST optimaliseert verkeerslichten
FAST (Flow Adaptive Signal Timings) is een innovatief verkeersregelsysteem voor een groene golf die zich ook op het naderende verkeer optimaal aanpast. De betere doorstroming betekent een reistijdvermindering van 20 procent, minder geluidshinder, minder emissies en een betere bereikbaarheid van stad en regio.

Bemoedigende resultaten LE2AP
Binnen het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements) wordt door BAM bemoedigende resultaten geboekt. Een belangrijke ontwikkeling is de scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen). De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit maakt het mogelijk om hoogwaardige asfaltmengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen.

Reconstructie N617
Het grote aantal onveilige oversteken, een verkeersonveilig kruispunt, de gebrekkige fietsrelatie tussen ‘s-Hertogenbosch en Schijndel en de slechte onderhoudssituatie van de wegverharding hebben geleid tot de noodzaak om de N617 opnieuw in te richten.

Wegomlegging N355 Zuidhorn
De provinciale weg N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn is omgelegd vanwege de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die de vaarweg geschikt maken voor schepen met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn.

Wegdekreflectie klaar voor de praktijk
Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. De pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan verantwoord wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten.

Fietsverbinding Vlietpolderplein
In 1999 is provincie Zuid-Holland gestart met het 3-in-1 project, dat het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar moet maken, de verkeersveiligheid moet vergroten en de leefbaarheid moet verbeteren. Een van de deelprojecten is de aanleg van de Verlengde Veilingroute, een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute (N222) en de Burgemeester Elsenweg (N213) in Naaldwijk.

Nieuwe inzichten op effectiviteit carbon en stalen asfaltwapening
Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan.

Vijftig jaar Van Brienenoordburg
Op 1 februari 1965, drukte koningin Juliana op een knop en gingen de klappen van de basculebrug langzaam omlaag. De Van Brienenoordbrug was geopend. Kosten: 100 miljoen gulden.