CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2013

(Thema Verkeer & Mobiliteit)
Verschijnt 21 maart 2013

Gedrag maakt dat infrastructuur (niet) werkt
De nieuwste wetenschappelijke inzichten maken gedrag in het verkeer steeds beter voorspelbaar en beïnvloedbaar. Er is slechts één probleem: tientallen jaren ‘infrastructureel denken’ is niet zomaar om te buigen.

Cradle to Cradle-parkeerterrein bij Fort Vechten
Fort Vechten wordt verbouwd tot het nationale centrum Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de nieuwe situatie moeten er 250 auto’s kunnen parkeren. De Provincie Utrecht heeft dit project aangewezen als pilot voor toepassing van Cradle to Cradle. Dit heeft geleid tot veel hergebruik en CO2-reductie, onder andere door een nieuw soort beton.

Innovatie door simulatie: Diffractoren naast het wegdek reduceren band-weglawaai
Verkeerslawaai heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid en vormt daarmee een ernstig volksgezondheidsprobleem. Er wordt daarom veel moeite gestoken in de reductie van band-weglawaai. De  Universiteit Twente deed onderzoek naar het gebruik van diffractoren naast het wegdek.

Verbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal - Sleutelrol voor omgevingsmanagement bij snel en efficiënt bouwen
De verbreding van een van Nederlands drukste snelwegen is een ingrijpend proces. Toch heeft de wegverbreding geen vertraging opgelopen en is dit deel van de A12 zelfs twee jaar eerder klaar dan beoogd.

Eerste paluduct van Nederland: Aquaduct De Galamadammen
In november 2007 is het aquaduct De Galamadammen geopend. Het aquaduct is ingericht als ‘paluduct’, waarbij een natte ecologische zone over het aquaduct is gelegd. In 2009 is onderzocht of het paluduct inderdaad passeerbaar is voor fauna. In dit artikel worden de resultaten voor het eerst gepubliceerd.

Van asset management naar verkeerskundige alliantie: logische stap
Een weg aanleggen is één ding; ervoor zorgen dat die weg langdurig aan bepaalde gebruiksdoelstellingen voldoet is stap twee. Door een evenwichtige benutting van het wegennet dienen opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde maatschappelijke doelen: veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

Historie: Het elektrisch jaagpaard
Tweehonderd jaar geleden was duidelijk was dat je een paard of een zeil kon vervangen door een stoommachine. Maar wat met stoom kon, ging misschien wel nog beter met elektriciteit. In 1879 presenteerde Siemens het eerste elektrische treintje voor personenvervoer. Elektrische tractie was hot. Waarom dan geen elektrische boot?

Early warning system in Bolivia
Een consortium van Witteveen+Bos, Deltares, RoyalHaskoningDHV en lokale partners ontwikkelt de komende twee jaar een early warning system voor overstromingen in het stroomgebied van de rivier Mamore in de Boliviaanse provincie Beni. Het merendeel van de werkzaamheden wordt door de Boliviaanse experts ter plaatse uitgevoerd. Volgens het consortium is dit een bepalende factor voor het succes van dit project.

Katern 'Design in de GWW'

Hovenring Eindhoven
Vorig jaar werd in Eindhoven de Hovenring in gebruik genomen, een opvallende fietsrotonde. Zoals het goed design betaamt is de brug ook functioneel en comfortabel.

Smart Highway - Co-creatie maakt de snelweg slimmer
Snelwegen moeten vooral functioneel en onderhoudsarm zijn, voldoende capaciteit bieden en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. Maar wat kan worden gedaan om de snelweg slimmer te maken?

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB
Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen.

Nieuw hoogtepunt in GWW-design: Stadsbrug Nijmegen
Met de nieuwe stadsbrug Nijmegen, krijgt Nijmegen een derde vaste oeververbinding over de rivier De Waal. ‘De Oversteek’ is hard op weg een nieuw landmark te worden in het rivierenland rondom Nijmegen.