CIVIELE TECHNIEK NUMMER 1/2 2014

(Thema Water)
Verschijnt 30 januari 2014

Meer grip op baggervolumes
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel  dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het hierover eens zijn. SIKB werkt sinds 2010 in nauwe samenwerking met de sector aan oplossingen voor de problemen.

Verkennend ontwerp voor stormvloedkering Houston, Texas
Het was afgelopen september precies vijf jaar geleden dat orkaan Ike enorme schade in Texas. De Technische Universiteit Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra verkennen de overstromingsrisico’s en mogelijkheden voor een stormvloedkering voor de kust van Houston.

Nieuw innovatief simulatiemodel - 3Di voor bescherming Jamaica Bay
In de zomer van 2013 werd in New York een Nederlands-Amerikaanse conferentie georganiseerd over waterbeheersing, 'H2O9'. De opdracht was: hoe kan Jamaica Bay beter worden beschermd tegen overstroming vanuit de oceaan?

Ruimte voor de Rivier & Innovatie - Project 4NR: razendsnel door nieuwe contractvorm
Langs de Nederrijn voert Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier vier projecten uit. Drie van de vier projecten zijn inmiddels opgeleverd, het vierde (Elst) volgt dit voorjaar. De oplevering is een jaar eerder dan verwacht; het gevolg van een nieuwe contract- en een bijzondere aanbestedingsvorm

Ruimte voor de Rivier & Innovatie - Veessen Wapenveld: innovatieve inlaat
Tussen Veessen en Wapenveld wordt gewerkt aan een hoogwatergeul die alleen in extreme situaties in werking wordt gesteld om de IJssel te ontlasten. De betreffende aannemerscombinatie  heeft daarvoor een bijzondere oplossing bedacht: een 800 meter lange, mechanisch regelbare inlaat.

Dijkversterking met kunststof kwelschermen
Waren kwelschermen tot nu toe vaak van bentoniet, hardhout of staal; nu is het ook mogelijk om kwelschermen van gerecycled kunststof te plaatsen. Hoogheemraadschap Delfland plaatst momenteel dergelijke kwelschermen in de veendijken  in de Commandeurspolder.

Van bagger naar bouwstof
In de gemeente GaasterlânSleat (Gaasterland-Sloten) is onder de naam 'Met de boot naar het bos' een bijzonder project uitgevoerd. GaasterlânSleat wil daarmee het toerisme en de economie een belangrijke impuls geven.

Historie:  Een eeuw Panamakanaal
Augustus dit jaar is het een eeuw geleden dat het eerste schip door het Panamakanaal voer. Daar was bijna een eeuw aan plannenmakerij aan vooraf gegaan, onder meer door onze eigen koning Willem I.

Toepassing paalmatras bij begraafplaats Ablasserdam - Laatste rustplaats op niveau
Begraafplaats ‘de Oude Toren’ in Alblasserdam is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Vanwege de ligging in zettingsgevoelig gebied is gekozen voor een fundering op basis van een granulaatmatras op slanke palen.