CIVIELE TECHNIEK NUMMER 8 2014

(Thema Tunnels & Ondergronds Bouwen)
Verschijnt 04 december 2014

Prestatiemeetsysteem (PMS) bij DBFM-projecten
Voor aannemers of consortia die geïntegreerde contracten uitvoeren is een prestatiemeetsysteem (PMS) de kassa of het afrekensysteem waarmee zij betaald worden in de vorm van beschikbaarheidsvergoeding. De beschikbaarheidsvergoeding wordt berekend op basis van beschikbaarheid van het areaal en dit wordt aangetoond in het PMS. Er is noodzaak voor een PMS wanneer de financieringscomponent is opgenomen in het contract.

Nieuwe aanpak veilige vluchtweg
De definitie van een veilige vluchtweg is vaak onderwerp van discussie, maar zeker is dat het overdrukventilatiesysteem hier een cruciale rol in speelt. Traditioneel worden overdruk- en tunnelventilatiesystemen als een stand-alone-installatie beschouwd. Royal HaskoningDHV heeft samen met haar partner voor het project Coentunnel onderzoek uitgevoerd naar een meer verfijnde methode, waarbij het tunnelventilatie- en overdrukventilatiesysteem als één geïntegreerd ventilatiesysteem is beschouwd.

Bodemverontreinigingen en werken in de ondergrond
Dagelijks wordt er bij werkzaamheden in de ondergrond, vooral in binnenstedelijk gebied, verontreinigde grond aangetroffen. Bij het aantreffen en verwijderen van deze verontreinigde grond gelden wettelijke veiligheidsmaatregelen. Soms moeten daarnaast extra technische voorzieningen komen om blootstelling aan verontreiniging te voorkomen.

Integraal ontwerp voor Neherkade verkort de bouwtijd
De Neherkade in Den Haag krijgt vanaf 2014 een nieuwe inrichting. Met de nieuwe inrichting moeten de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit worden verbeterd. Begin januari 2014 heeft gemeente Den Haag de combinatie Besix – Dura Vermeer (CBDV) de opdracht gegeven om het project te ontwerpen en te bouwen. Met een slim aanbiedingsontwerp hebben Iv-Infra en CBDV de CO2-uitstoot tijdens de bouw weten te reduceren en kan de luchtkwaliteit in de gebruiksfase optimaal worden verbeterd.

Belevingsaspecten bij ondergrondse ruimten en tunnels
De mensheid heeft van oudsher ervaring met het gebruik van ondergrondse ruimten, die veelal als schuilplek dienstdeden. Wellicht daardoor worden ondergrondse ruimten vaak geassocieerd met onveiligheid, benauwdheid en opgesloten zitten. Het ontwerpen van ondergrondse ruimten zal dus speciaal gericht moeten zijn op het positief beïnvloeden van de belevingswaarde van deze ruimten.

Virtueel testen bespaart tijd en geld
Met behulp van virtuele technieken kunnen de veiligheidssystemen van tunnels al in een vroeg stadium van de bouw worden getest. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft een virtueel testmethode ontwikkeld die niet alleen tijdwinst oplevert, maar ook de kans op een te late oplevering met alle bijkomende kosten minimaliseert.

 

Historie: Een dijk in het kanaal
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Kanaaltunnel werd geopend; een absoluut hoogtepunt in de tunnelbouwhistorie. Al was het maar omdat de tunnel vorig jaar de Award of Excellence van de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC) in de wacht sleepte als zijnde het belangrijkste tunnelproject van de afgelopen 100 jaar. Een hele prestatie, ook al omdat er twee eeuwen van geknoei aan vooraf waren gegaan. Sterker nog, de tunnel was bijna een brug geweest. Of een dijk.

Extra: Waterbouwdagspecial 2014WBD 2014

Met lezingen van de Waterbouwdag 2014
30 november Doelen Rotterdam

 • Mekong Deltaplan
 • Klimaatverandering en de gevolgen voor onze rivieren
 • Nieuwe Sluis Terneuzen
 • Kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland
 • Nieuwe aanpak waterveiligheid
 • Deurganckdoksluis
 • Met aquacultuur de waterbouwkunde binnenstebuiten keren
 • Waarom ze in Engeland niet gewoon een dam bouwen..
 • Verbouwen of vernieuwen?
 • Ruimte voor innovatie in Ruimte voor de Rivier-programma
 • Zeepkistenpresentaties
 • SBCURnet-aanbeveling - Binnenstedelijke kademuren