CIVIELE TECHNIEK NUMMER 4 2014

(Thema Innovatie & BIM Katern)
Verschijnt 22 mei 2014

Deurganckdoksluis- Bouw van de grootste sluis ter wereld
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis de grootste sluis ter wereld. In 2016 zal de Deurganckdoksluis, dankzij haar diepte van -17,80 m TAW, de fakkel overnemen. Met deze nieuwe sluis willen het Vlaamse Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tegemoet komen aan de stijging van het goederenaanbod en de evolutie in de scheepvaart

Verbetering en opschaling van een balgkering
Door de klimaatverandering worden in de toekomst vaker zware regenval, een stijgende zeespiegel en heftigere stormen verwacht. Daarom zijn er meer innovatieve stormvloedkeringen nodig voor de bescherming van laaggelegen gebieden. De kust van Texas in Amerika is zo’n gebied. Daarom worden daar de mogelijkheden van een stormvloedkering bestudeerd.

Opvouwbare sluisdeur
Al honderden jaren worden sluizen gebouwd om scheepvaart in rivieren en kanalen mogelijk te maken. Na het nodige denkwerk is de opvouwbare sluisdeur ontwikkeld; een innovatie die overal op bespaart, behalve op functionaliteit en veiligheid.

(U)HSB het nieuwe alternatief voor hoogspanningsmasten?
Het elektriciteitsnet in Nederland wordt de komende jaren grootschalig vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor wordt uitgegaan van een nieuw concept voor hoogspanningsmasten, de zogenaamde Wintrackmasten. Movares Nederland is al sinds 2005 bezig met onderzoek naar verschillende materialen voor hoogspanningsmasten conform het nieuwe concept.

Ontwikkelingen met innovatief en duurzaam asfalt
Nu Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) door Rijkswaterstaat wordt geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief voor de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base staat niets een (internationale) doorbraak meer in de weg van dit door BAM Wegen ontwikkelde duurzame asfalt.

BIM heeft cultuuromslag nodig - ‘Rotterdam BIMt’
Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken het Bouwwerk Informatie Model, BIM. Maar lang niet iedereen kent BIM, en als dat al wel het geval is, kan de interpretatie ook nogal eens verschillen. Om die reden organiseerde de Gemeente Rotterdam ‘De maand van BIM’.

Omgevingsmanagement: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam…vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur
Aan de Amsterdams Zuidas wordt momenteel volop gebouwd aan een aantal prestigieuze hoogbouwprojecten die zich allen kenmerken door diepe bouwkuipen (vlak) langs vitale infrastructuur. In dit artikel worden een aantal illustratieve voorbeelden gegeven van hoe met een combinatie van risico beheerst ontwerp, proactieve monitoring en bijzondere uitvoeringsmethoden de omgevingsbeïnvloeding tot een minimum is of nog kan worden beperkt.

Europapark station Groningen - Nieuwe stappen in 3D-modelleren en BIM
In februari van dit jaar is de fietsenstalling onder het Europapark station in Groningen officieel geopend. De opdracht voor de engineering hiervan was door BAM Infraconsult gegund aan Bartels. Een vereiste was dat het model in 3D en volgens BIM, in zeer korte tijd moest worden uitgewerkt.

Bouw Informatie Model bij OV SAAL - Faalkosten drastisch gereduceerd
Betere samenwerking, een efficiënter en veiliger bouwproces en een kwalitatief beter resultaat. Dat zijn de belangrijkste beloften van het Bouw Informatie Model (BIM). Maar werkt het ook in de praktijk? BAM deelt ervaringen uit het grootschalige programma OV SAAL.

Stumico-bijeenkomst bij Movares: BIM in de praktijk bij infraprojecten
Bij Movares organiseerde Stumico onlangs een bijeenkomst over het gebruik van BIM bij infraprojecten, waaronder het prestigieuze Crossrail-project.