CT 2024 nummer 3 is verschenen

‘Civiele Techniek? … geen idee wat dat is’ Infrabranche in de knel door stikstof en gebrek aan civiel technici

Nederland staat voor enorme opgaven: energietransitie, klimaatverandering, herstel van natuur en biodiversiteit, een duurzaam perspectief voor de landbouwsector en een schrijnende woningnood. De bouwsector speelt in al die maatschappelijke opgaven een cruciale rol van de bouw van betaalbare woningen tot het aanleggen van dijken. Intussen lijkt de overheid de problemen die diezelfde bouw- en infrasector bedreigen, niet onder controle te krijgen. In plaats van meer woningen te bouwen, zoals beloofd, komen er steeds minder en bij uitblijven van een oplossing voor de stikstofcrisis, verdwijnen er steeds meer infraprojecten in de ijskast. Ondanks die tegenwind lijkt de infrasector aardig overeind te blijven; tenminste dat blijkt uit de recente rapportage ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2024’ die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) begin dit jaar publiceerde.

Infra innovaties 2023 Windplanblauw Unieke kofferdamconstructie en natuurbescherming

Op de grens van land en water in het IJsselmeer zijn 28 verouderde windturbines vervangen door 24 moderne en krachtige turbines. De windturbines maken deel uit van het project Windplanblauw, dat in totaal 61 nieuwe turbines bevat. Er waren bij dit project zowel op technisch gebied als wat betreft de bescherming van de natuur (in een Natura 2000-gebied) een aantal uitdagingen. Dit resulteerde in innovatieve constructies en maatregelen.

Afstudeeronderzoek treinbeveiligingssysteem Invloed ERTMS op treinverkeer rond Amsterdam Centraal

Na een planfase van meer dan tien jaar is de uitvoering gestart van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal. Om de capaciteit van het station te vergroten, wordt de spoorinfra aangepast, het station wordt verbouwd en tegelijkertijd worden de vijf bruggen bij de Oostertoegang vervangen, die aan het einde van hun technische levensduur zijn. Thijs van Loon, student Built Environment (met specialisatie Mobiliteit) aan de Breda University of Applied Sciences onderzocht tijdens zijn afstudeerstage bij Movares Nederland wat de impact zou zijn wanneer het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS wordt toegepast in het scopegebied van PHS Amsterdam Centraal.

Rural Roadwater Rescue Europese samenwerking voor multifunctionele en klimaatbestendige wegen

Wateroverlast overheerste de afgelopen jaarwisseling het nieuws. Een samenloop van omstandigheden – hevige regenval, storm, hoge stand van rivieren en zee – zorgden voor een met water verzadigd Nederland. Een groot contrast met de zomers, die sinds 2017 allen gekenmerkt worden door droogte, met uitzondering van 2022. Droogte die kan leiden tot een nijpend watertekort. In de zomer van 2021 vond juist hevige regenval plaats die tot grote schade leidde in Limburg. De verwachting is dat periodes van droogte en wateroverlast in de toekomst vaker en heviger zullen voorkomen.

Slimme coating visualiseert onzichtbare gebreken constructies

Sensortechnieken die worden gebruikt om de conditie van een constructie te bepalen zijn vaak duur, complex en kosten veel energie. Mohammad Fotouhi, assistant professor in Structural Health Monitoring bij TU Delft, werkt aan een innovatief kosteneffectief coatingmateriaal dat van kleur verandert als een vroegtijdig waarschuwingssysteem, en zo ruim van tevoren kwetsbaarheden zichtbaar maakt. Deze slimme en duurzame techniek is al geschikt voor gebruik, om bijvoorbeeld de staat van (oude) bruggen te bepalen.

Klik hier voor de volledige inhoud>