CT 2024 nummer 1/2 is verschenen

Test Deltagoot; De kracht van kweldergras

Dijken en duinen houden dichtbevolkte kustgebieden wereldwijd veilig. In Nederland voorkomt deze infrastructuur dat 60 procent van Nederland onder water komt te staan. Door zeespiegelstijging zullen de dijken in de komende decennia verder verhoogd en verbreed moeten worden. Maar door de begroeide gebieden, die voor een dijk liggen, slim te benutten, zouden de consequenties voor de dijkbekledingen en dijkhoogte en -breedte beperkt kunnen worden.

Kazematteneilanden op Afsluitdijk ingepast in dijkversterking

Wie nu over de Afsluitdijk rijdt, ziet ze niet direct. Maar in Kornwerderzand en in Den Oever liggen kazematteneilanden, die herinneren aan de militaire functie die de Afsluitdijk na voltooiing in 1932 had. De versterking hiervan verdiende speciale aandacht bij de algehele versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk.

Dubbele Dijk; Groningse zeedijk krijgt getijdenduiker

Aan de Groningse Waddenkust gebeurt iets bijzonders. In opdracht van provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest bouwden Heuvelman Ibis en Friso Civiel de afgelopen maanden een enorme bouwkuip in de zeedijk, waardoor ook tijdens het stormseizoen veilig gebouwd kan worden aan de getijdenduiker. Deze doorlaat is onderdeel van de Dubbele Dijk, die aangelegd werd bij de dijkversterking Delfzijl – Eemshaven.

De sluisdeuren van Nieuwe Sluis Terneuzen

Een sluis zo groot als die in het Panamakanaal, maar dan dichterbij. In het sluizencomplex in Terneuzen, dat toegang biedt tot de havens in Gent en Terneuzen, wordt momenteel een nieuwe sluis gebouwd: Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze sluis wordt na de Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van Nederland. In 2023 zijn de gigantische sluisdeuren en basculebruggen geïnstalleerd. Iv-Infra maakte het ontwerp van de vier sluisdeuren, de twee basculebruggen en de bewegingswerken van de deuren en de bruggen.

Waterzuivering in Kopenhagen; Innovatieve hevelinstallatie  

Om de waterzuivering van BIOFOS in Denemarken gedeeltelijk droog te leggen voor bouwwerkzaamheden, is een innovatieve hevelinstallatie gebouwd van vier DN1000 leidingen met een totale capaciteit van 10.000 m3/uur. Het ontwerp moest niet alleen functioneel zijn, maar ook duurzaam en kosteneffectief.

Verkenning ARK-route voor voldoende zoet water bij droogte

Het water in het IJsselmeer en Markermeer is van belang voor ruim 30 procent van de watervoorziening in Nederland. Hoe zorgen we ook in lange, droge zomers voor voldoende beschikbaarheid van zoet water? HydroLogic, Infram en Movares Water verkennen samen met Rijkswaterstaat of extra watertoevoer via het Amsterdam-Rijnkanaal, de zogenoemde ARK-route, mogelijkheden biedt.

Waterbouwprijs: Nieuwe economische evaluatiemethode voor adaptieve strategieën ter vermindering van overstromingsrisico’s

Maria Montijn, TU Delft, won met haar afstudeerproject ‘The economic evaluation of adaptive pathways for flood risk reduction strategies’ de Waterbouwprijs. Zeespiegelstijging is één van de grootste, aan klimaatverandering gerelateerde, bedreigingen voor kustgebieden. De zogenaamde ‘adaptive pathways’ benadering kan worden gebruikt om de besluitvorming te laten aansluiten bij de dan geobserveerde en verwachte zeespiegelstijging. Maria heeft deze methode gebruikt om op basis van, onder andere, economische indicatoren te onderzoeken wat de invloed van onzekerheid en tijd is op het aanpassingsvermogen. Het is de verwachting dat de gebruikte methode een grote rol gaat spelen bij het ontwikkelen van een klimaatadaptief kustbeleid in Nederland en internationaal.

EU-project SpongeScapes: Verbetering sponswerking van landschappen

‘De sponswerking verbeteren’ is een steeds vaker gehoorde term in discussies over het klimaat-robuuster maken van ons land. Maar wat is sponswerking precies? Hoe werkt dat in verschillende gebieden? En hoe verbeter je deze sponswerking dan? Dit zijn de kernvragen van het nieuwe EU-project SpongeScapes dat afgelopen oktober is gestart en de komende vier jaar onderzoek doet naar dit begrip.

Klik hier voor de volledige inhoud>