CIVIELE TECHNIEK NUMMER 1/2 2012

(Thema Water)
Verschijnt 31 januari 2012

Eerste grote Ruimte voor de Rivierproject gereed: De eerste ‘kraan’ van Nederland is af
Op 30 januari is het eerste grote Ruimte voor de Rivierproject opgeleverd: de Hondsbroeksche Pleij. Een mijlpaal. Civiele Techniek sprak met Cor Beekmans over de waarde en gevolgen van het project.

Ruimte voor de Rivier: stand van zaken
In 2006 startte 'Ruimte voor de Rivier',een programma waarmee Nederland het effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding wil beheersen. De meeste projecten beginnen nu goed op gang te komen.

Assetmanagement van natte infrastructuur
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geven een impuls aan het denken over het beheer van het areaal.

Stedelijk waterbeheer: Slim meten en monitoren
Vanuit overheden en het bedrijfsleven neemt de vraag naar duurzame oplossingen in het stedelijk waterbeheer toe. Er zijn slimme meet- en monitoringtechnieken in stedelijk waterbeheer ontwikkeld en in de praktijk zijn toegepast.


Facelift bruggen Amsterdam-Rijnkanaal
Onlangs is het startsein gegeven voor het Rijkswaterstaatproject KARGO: Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud. In 2016 moeten acht stalen boogbruggen niet alleen zijn gerenoveerd, maar ook zo zijn aangepast dat ze aan de eisen voor de komende dertig jaar voldoen.

Roteerbare waterkering van hogesterktebeton
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Er is een goedkoper, duurzamer alternatief voor staal: hogesterkebeton.

Bemalen met beleid
Bij veel bouwprojecten zijn bouwputten nodig waaruit het overtollige water wordt gepompt om in den droge te kunnen bouwen. SIKB heeft kwaliteitsrichtlijnen opgesteld op basis waarvan bemalingsbedrijven zich kunnen laten certificeren.

Faalkansanalyse Oosterscheldekering
Het was in 2011 precies 25 jaar geleden dat de Stormvloedkering Oosterschelde in gebruik genomen is. In het oorspronkelijke plan zou de Oosterschelde worden afgesloten door een vaste kering. Uiteindelijk is besloten de kering (deels) open te houden en deze alleen bij hoge waterstanden op zee te sluiten.

Innovatief verhardingsconcept HyMoCo
Bij het ter plaatse storten van beton in de buitenlucht hangt veel af van de weersomstandigheden. Om de hoge beheers- en herstelkosten als gevolg van deze onzekere factoren te verlagen is het HyMoCo-concept ontwikkeld.

Systeem- en risicoaanpak bij gebiedsinrichtingsprojecten De begrippen system engineering (SE) en risicoanalyse (RA) zijn vooral theoretisch ontwikkeld. Toepassing vereist dat de begrippen praktischer worden gemaakt en dat gereedschappen en werkwijzen worden ontwikkeld. Dienst Landelijk Gebied (DLG) probeert in dit spanningsveld de weg te vinden.

Historie: Van Amsterdam naar Keulen
Bijna zestig jaar geleden, op 21 mei 1952, werd het Amsterdam-Rijnkanaal officieel in gebruik genomen en had Amsterdam dan eindelijk een fatsoenlijke verbinding met het achterland. Er was eeuwenlang gedoe aan vooraf gegaan.
Meer>