Convenant ondertekend voor de aanleg tunnel Laan van Osseveld

Op maandag 14 oktober 2019 ondertekenden staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven en Apeldoornse wethouder Mobiliteit Wim Willems de bestuursovereenkomst voor het aanleggen van een tunnel onder het spoor bij de Laan van Osseveld. Daarmee wordt volgens de betrokken partijen een flinke stap gezet op weg naar een grotere verkeersveiligheid en betere verkeersdoorstroming in Apeldoorn.

Deze tunnel is nodig om de veiligheid rondom de spoorwegovergang te bevorderen, voor zowel het wegverkeer als fietsers en voetgangers. Ook de verkeersdoorstroming wordt aanzienlijk verbeterd. De Laan van Osseveld is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De doorstroming heeft ook een gunstig effect op het milieu en geluidsoverlast, door minder stop- en optrekbewegingen.

Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit in verband met de verbreding van het oostelijke deel van de Ring in een later stadium. Daarnaast komt er over de tunnel een fietsers- en voetgangersbrug, zodat ook hier een vlotte en veilige oversteek ontstaat.

De tunnel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Rijk en de provincie. De bijdrage van het Rijk komt uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is veiligheid op overwegen vergroten én hinder door overwegen verminderen. Een uniek onderdeel van het LVO is dat ProRail gezamenlijk met de betrokken partijen kijkt naar de mogelijkheden die er zijn vanuit het spoor, de weg én de omgeving. In de afgelopen periode was er nauwe samenwerking met deze partijen en met spoorbeheerder ProRail, ook in de voorbereiding richting bouw zal samenwerking centraal staan.

De bouw van de tunnel start in het derde kwartaal van 2021. Volgens planning wordt de tunnel in 2023 in gebruik genomen.

Meer bij de gemeente Apeldoorn>