Contract verdieping toegangskanaal haven Harwich

Van Oord heeft van de havenautoriteit van Harwich de opdracht ontvangen voor het verdiepen van het toegangskanaal naar Harwich Haven en de binnenhaven van Harwich. Het contract heeft een waarde van circa € 140 miljoen, dat 50/50 verdeeld is tussen Van Oord en Boskalis.
Het project omvat het verdiepen van het toegangskanaal en de binnenhaven van minus 14,5 meter naar minus 16 meter om een onbelemmerde toegang van de nieuwste generatie containerschepen tot de havens van Harwich en Felixstowe mogelijk te maken. Daartoe zal in totaal 15 miljoen kubieke meter slib, zand en klei worden gebaggerd door een jumbo sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger. Het gebaggerde materiaal zal worden afgevoerd naar een aangewezen gebied voor de kust. Daarnaast zal gespecialiseerd materieel worden ingezet om grote keien van de zeebodem te verwijderen.
De baggerwerkzaamheden gaan direct van start en hebben een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Het consortium van Van Oord en Boskalis zal op dit project de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderen door gebruik te maken van een duurzame biobrandstof.

Van Oord>