Coentunnels open voor verkeer

21 juli 2014 – Vanaf vandaag zijn beide Coentunnels in Amsterdam open voor het verkeer. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft vanmorgen 21 juli de gerenoveerde Coentunnel met weginspecteurs van Rijkswaterstaat opengesteld voor het verkeer.

Sinds medio mei 2013 is de Tweede Coentunnel al in gebruik. Het verkeer rijdt nu over acht rijstroken in plaats van vijf. Met dit megaproject is een grote stap gezet naar een verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de Noordelijke Randstad. Ook verbetert de ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Om de dagelijkse verkeersstroom van 100.000 auto’s goed te kunnen afwikkelen is naast de bestaande Coentunnel een nieuwe tunnel aangelegd. Voor een goede doorstroming van het verkeer dat door deze tunnel gaat, is de Westrandweg (A5) aangelegd. Deze weg, die sinds medio mei in gebruik is genomen, verbindt de A10 ten zuiden van de Coentunnel met de A5.

Onderdeel van de capaciteitsuitbreiding was de renovatie van de veertig jaar oude Coentunnel. De werkzaamheden van deze renovatie startten in mei 2013 en bestonden uit het aanpassen van de verkeerstechnische installaties, het aanbrengen van belijning en verlichting en onderhouds- en asfaltwerkzaamheden. Ook zijn beide tunnels aan elkaar gekoppeld. Met het totale project is € 2,2 miljard euro gemoeid.

Bron: RWS>