CIVIELE TECHNIEK NUMMER 4 2019

(Thema Verkeer & Mobiliteit + Smart Cities)
Verschijnt 30 mei 2019

Impact van elektrisch rijden op gemeentebeleid
Het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt steeds sneller toe. Waar gemeenten nog niet zo lang geleden incidenteel het verzoek kregen om een openbare laadvoorziening, staan mensen vandaag de dag in de rij voor het beperkte aantal beschikbare openbare laadvoorzieningen. Hoe geef je hier als gemeente vorm aan? En wat is de impact van de forse toename van het elektrisch rijden op het bestaande beleid?

Met open data en GIS fietspotentie in beeld  – Overijssel: fietsgebruik flink stimuleren
Nederland, fietsland is de bekende slogan. Toch is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer. Daarbij komt dat ruim 60 procent van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk woont. Hier liggen kansen om het fietsgebruik te stimuleren, meldde het ministerie van IenW in 2018. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie Overijssel die werkt aan een stelsel van regionale en lokale hoofdfietsroutes. Samen met projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en inzet op nieuwe technieken moeten investeringen in de fietsinfrastructuur leiden tot circa 25 procent meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer.

Duurzame aanpak Dinzerbrug: Dekplanken van vezelversterkt kunststof
Zeven bruggen over de Stroobosser Trekfeart, tussen Dokkum en Gerkesklooster in Friesland, bleken bij een onderzoek in 2012 niet sterk genoeg meer te zijn voor hun huidige functie. De brugdekken bestonden vanouds uit houten planken en ook op de nieuwe bruggen komen houten dekken, met uitzondering van de Dinzerbrug bij Dokkum. Daarvoor zocht de provincie Fryslân een duurzaam alternatief en dacht daarbij aan vezelversterkte kunststof (VVK).

Innovaties in Gaasperdammertunnel – Tunneltechnologie: waar beton en bytes samenkomen
Om een tunnel te laten voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) is meer nodig dan beton en asfalt. Een tunnel kan niet zonder LFV’s, Logische Functie Vervullers, zoals de verlichting en het ventilatiesysteem. Deze zijn 24/7 in gebruik, terwijl de matrixborden en slagbomen alleen bij afwijkende situaties of calamiteiten bediend moeten worden. Daar ligt een complex communicatiesysteem aan ten grondslag. Bij de Gaasperdammertunnel is het civieltechnische deel van de tunnel klaar en inmiddels is de onzichtbare, maar essentiële techniek achter de schermen met elkaar verbonden en getest.

Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering
De mogelijkheden van drones zijn legio. Voor de brandweer, de Kustwacht, maar zeker ook voor Rijkswaterstaat. Dat Rijkswaterstaat nu drones in de praktijk test, samen met marktpartijen en kennisinstellingen, levert een schat aan informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het najaar van 2018 een publicatie uitgebracht: Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering. Hierin wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van drones in het publieke domein. Ondanks dat de potentie van drones groot is, lukt het nog onvoldoende om tot structurele implementatie van drones te komen.

N480 en N479: Veiliger polderwegen dankzij dronetechniek en scholieren
De Middenpolderweg (N480) loopt vanaf Nieuw-Lekkerland naar de N479 bij Groot-Ammers. De provincie Zuid-Holland had de wens om deze autoweg (vanaf de N481) en de N479 veiliger en duurzamer in te richten. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group kwam met een plan om dit te realiseren. Leerlingen van een Rotterdams Technasium deden literatuuronderzoek en droegen ideeën aan voor een verkeersveiliger wegontwerp.

Onderzoek: Wat er echt gebeurt binnenin een rails…
ProRail moet jaarlijks miljoenen euro’s uitgeven aan periodieke en ad-hoc onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegen om vermoeiingsscheuren te verwijderen, voordat deze tot een catastrofale railbreuk leiden. Een van de algemeen aangenomen oorzaken van vermoeiingsschade, die in het geval van spoorwegen Rolling Contact Fatigue (RCF) genoemd wordt, ligt in de veranderingen in de interne structuur van het staal. Die worden veroorzaakt tijdens het passeren van treinen; er vormen zich zogenaamde witte etslagen (WEL). Aan TU Delft is onderzoek gedaan naar de hoofdoorzaak van de WEL-formatie.

Omgevingsmanagement: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam…vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur
Aan de Amsterdams Zuidas wordt momenteel volop gebouwd aan een aantal prestigieuze hoogbouwprojecten die zich allen kenmerken door diepe bouwkuipen (vlak) langs vitale infrastructuur. In dit artikel worden een aantal illustratieve voorbeelden gegeven van hoe met een combinatie van risico beheerst ontwerp, proactieve monitoring en bijzondere uitvoeringsmethoden de omgevingsbeïnvloeding tot een minimum is of nog kan worden beperkt.

Sluishuis Amsterdam: Een bouwput in het Buiten IJ
Eind 2018 ging de bouw van het project Sluishuis in Amsterdam van start. Op het Buiten IJ voor het ‘Steigereiland’ van de wijk IJburg verrijst een iconisch wooncomplex, genaamd Sluishuis. Combinatie HeSto, bestaande uit specialisten Gebr. van ’t Hek BV (Funderingen) en Roel van der Stoel BV (Grondwerk), voeren in opdracht van Bouwcombinatie BESIX/Vorm de landaanwinning en het funderingswerk voor dit project uit. Een project waar utiliteitsbouw en waterbouw in elkaar overlopen en grenzen van stedelijke bouwlogistiek en geotechniek worden verlegd.