CIVIELE TECHNIEK NUMMER 7 2018

(Thema Geotechniek & Ondergronds Bouwen)
Verschijnt 20 september 2018

Beursplein Amsterdam: Bomenbunkersysteem op ondergrondse fietsstalling
De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe inrichting van Het Beursplein te Amsterdam. De uitdaging is het combineren van de bomen en de ondergrondse fietsenstalling onder het Beursplein voor 1.700 fietsen. Er is gekozen voor een boombunkersysteem; TreeParker, waarbij wortelopdruk gegarandeerd niet meer voorkomt en tevens geschikt is voor deze lage opbouw.

Drielaagse parkeergarage Zuidas:
Kwaliteitscontrole van ankerpalen onder water
Tijdens de bouwvak was er op het project Valley aan de Amsterdamse Zuidas nog activiteit. Nu was het de juiste tijd om nauwkeurig meetwerk uit te voeren, omdat dat slecht samen gaat met andere bouwactiviteiten. Geschiktheidsproeven op de GEWI-palen werden uitgevoerd.

Dynamische paalmetingen bij bijzonder project in Colombia
De hoofdverbindingsweg naar Barranquila, aan de Caribische kust van Colombia, voert eventjes buiten Cartagena door een lagune met mangroves. Parallel aan de bestaande weg door het vissersdorp La Boquila moest door de lagune, een circa vijf kilometer lang viaduct worden gebouwd: het Viaducto Gran Manglar.

Noord/Zuidlijn Amsterdam
De Noord/Zuidlijn metro, een van de meest ingewikkelde infrastructurele project uit de Nederlandse geschiedenis, is op 21 juli op feestelijke wijze geopend. Door het innoveren van bestaande technieken en de unieke ervaringen die zijn opgedaan in dit project, heeft Nederland een koploperspositie in tunneltechnieken verkregen in binnen- en buitenland.

Bouwkuip ‘Merckt’ in binnenstad Groningen
Voor de nieuwbouw van de Merckt in de binnenstad van Groningen is een gesloten bouwput met soilmix-wanden en plaat-wand fundatie ontworpen, waarbij gebruik is gemaakt van de van nature aanwezige waterremmende keileemlaag. De ontwerpkeuzen hebben geleid tot een economisch ontwerp met een zo laag mogelijk risicoprofiel.

Evaluatie toepassingen van GeoCrete
In Civiele Techniek nummer 7, 2017 verscheen een artikel over constructieve stabilisatie, het transformeren van klei en slappe grond op dijken met GeoCrete. Tijdens een innovatiesessie op 12 april 2018 met specialisten van waterschappen, georganiseerd door Infram in Maarn, zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten van GeoCrete bij waterkeringen besproken.

Toepassen van steunbermen; Grondophogingen rondom dijkwoningen: wat is er mogelijk?
De stabiliteit van de zuidelijke Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) is verbeterd. Daar waar dat mogelijk is qua ruimtebeslag, wordt die stabiliteitsvergroting gerealiseerd door het binnendijkse talud te verzwaren bijvoorbeeld door het aanbrengen van een steunberm.

Omgevingsmanagement: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam…vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur
Aan de Amsterdams Zuidas wordt momenteel volop gebouwd aan een aantal prestigieuze hoogbouwprojecten die zich allen kenmerken door diepe bouwkuipen (vlak) langs vitale infrastructuur. In dit artikel worden een aantal illustratieve voorbeelden gegeven van hoe met een combinatie van risico beheerst ontwerp, proactieve monitoring en bijzondere uitvoeringsmethoden de omgevingsbeïnvloeding tot een minimum is of nog kan worden beperkt.