CIVIELE TECHNIEK NUMMER 5/6 2018

(Thema Geotechniek & Ondergronds Bouwen)
Verschijnt 20 september 2018

Antieke bruggen blijken constructief veilig
Constructeurs kunnen zonder veel moeite bruggen kapot rekenen, terwijl deze nog prima functioneren. Dit vooroordeel leeft helaas nog steeds bij beheerders en opdrachtgevers. Dat dit ook anders kan, heeft een opdracht van gemeente Utrecht recent aangetoond. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met Nebest zeventien antieke bruggen van de gemeente Utrecht in slechts drie maanden doorlooptijd beoordeeld op constructieve veiligheid. Het resultaat: de meeste bruggen voldoen met de belastingen uit de Eurcode zoals voorgeschreven in NEN 8701 voor de komende 30 jaar.

Pilotproject Apeldoorn:
Effectiever wegbeheer dankzij rafelingsonderzoek
Gemeente Apeldoorn vraagt zich af hoe de verschillende wegvakken, waar licht tot matige rafeling speelt, zich verder ontwikkelen. Welke verantwoorde maatregelen zijn in geval van toename van rafeling zinvol toe te passen en zijn er functionele eisen aan die maatregel te stellen? Kortom, hoe kunnen de onderhoudsbudgetten nog efficiënter worden ingezet? Daartoe heeft Apeldoorn samen met TPA Nederland in een pilotproject in drie specifieke wegvakken geïnspecteerd om antwoorden op deze vragen te krijgen.

Bigger data in asset management:
Automatische schadeherkenning

De 360° inspectiecamera’s leveren big data op: digitale beelden waaruit getrainde computers razendsnel asfaltschade kunnen herkennen en classificeren. BAM Infra en ICT Group hebben de technologie van automatische asfaltschadeherkenning samen ontwikkeld. Het model is nu uitgebreid met meer schadetypes en nieuwe objecten. Beheer en onderhoud van infrastructuur komt op een nog hoger niveau.

Besparing op onderhoud en renovatie betonnen bruggen: SUREbridge
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn in Europa duizenden betonnen bruggen gebouwd, maar vele hebben betonschade opgelopen door betonrot, zware belastingen en indringing van dooizouten. Bovendien is hun capaciteit ontoereikend geworden door het toegenomen en zwaardere verkeer. Zo’n tien procent van alle betonconstructies moet al in de komende paar jaar grondig worden aangepakt. In plaats van deze bruggen te slopen en een nieuwe te bouwen, voorziet SUREbridge in een duurzame oplossing.

Samen werken aan WBI-beoordeling van waterkeringen in Rotterdam
Volgens de Waterwet moet tenminste eens in de twaalf jaar beoordeeld worden of primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Iv-Infra werkte afgelopen half jaar samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de beoordeling op alle faalmechanismen van een van de uitdagendste en meest aansprekende dijktrajecten van Nederland.

BridgeDoctor
Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren 50 gebouwd en niet berekend op het toenemende en zwaarder wordende verkeer. In veel gevallen kunnen met slimme maatregelen de levensduur worden verlengd. Daarvoor is het wel nodig om met een snelle analyse de toestand van de brug of het areaal aan bruggen vast te stellen. Daarvoor heeft Movares een speciale onderzoekstechniek, de BridgeDoctor, ontwikkeld

Fundering: Op staal gefundeerde bedrijfsvloeren:
Zettingen beheersen of voorkomen

Bedrijfspanden en magazijnen worden steeds hoogwaardiger en de eisen wat betreft de belastbaarheid en functionaliteit van de bedrijfsvloeren nemen ook toe. Innovaties in de afgelopen jaren laten echter zien dat op staal gefundeerde bedrijfsvloeren nog steeds met de hoogst mogelijke kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid in een groot deel van Nederland gerealiseerd kunnen worden. Gelijkwaardig aan vloeren op palen.