CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 4 2022

(Wegen, Mobiliteit & Openbare Ruimte) Verschijnt 19 mei 2022

Eerste slanke UHSB sluisdeuren ter wereld

De ebdeuren van de Robbengatsluis, de zeesluis in Lauwersoog, zijn aan vervanging toe. De provincie Groningen heeft vier jaar geleden hiervoor een traject ingezet, wat heeft geresulteerd in een onderzoek naar de haalbaarheid voor de bouw van UltraHogeSterkteBeton (UHSB) sluisdeuren. Het onderzoek en de bouw van de sluisdeuren wordt uitgevoerd door FDN GROUP uit Amsterdam in samenwerking met Haitsma Beton en Machinefabriek Rusthoven. Het onderzoek is inmiddels succesvol afgerond en nu worden voorbereidingen getroffen voor het storten van de twee deuren.

Waarom een multimodaal verkeersmanagementkader?

De mobiliteit verandert. Ons mobiliteitssysteem kraakt, terwijl er nog grote opgaves liggen: er moeten circa 100.000 extra woningen worden gebouwd en er ligt een forse ambitie om onze mobiliteit te verduurzamen. De druk op de beschikbare ruimte neemt toe en er is een behoefte om die beschikbare ruimte op een eerlijke manier te verdelen. Door de toenemende beschikbaarheid van realtime data en de nieuwe mogelijkheden van intelligente verkeerslichten zijn er ook nieuwe mogelijkheden om het verkeer te managen. Het multimodaal kader is hierin een belangrijk instrument.

Binnenhavens: spilfunctie voor logistiek, mobiliteit en ruimte

Ruim 900.000 extra woningen, aangescherpte milieuwetgeving en ambitieuze energiedoelstellingen. Zomaar een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. In de transitie naar een duurzame, digitale en leefbare maatschappij kunnen binnenhavens een spilfunctie vervullen. Vanuit verschillende perspectieven zijn binnenhavens uiterst waardevol voor de omgeving en helpen zodoende in het oplossen van de huidige uitdagingen rond logistiek, mobiliteit en ruimte.

Dijkversterking Gorinchem – Waardenbrug

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel
beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en
Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Voor dit dijktraject zijn verbetermaatregelen nodig. De dijkversterking bestaat uit ruim 23 kilometer aan afgekeurde dijktrajecten. Het project is in 2021 gestart en moet afgerond zijn in 2025.

CE-markering voor sluis of brug

Een sluis of brug is een machine waarvoor een CE-markering is vereist. Een infrawerk is ook apparaat met een stekker en een stopcontact. De Europese veiligheidsrichtlijn is inmiddels verplicht bij renovaties en nieuwbouw van alle projecten met draaiende onderdelen. Sterker nog: de brug of sluis mag niet open als de CE-keuring niet op orde is.

Smart Circular Bridge: High-tech brug van vlas

Een oud materiaal wordt herontdekt: vlas wordt al duizenden jaren gebruikt in de vorm van kleding, zakken en robuuste scheepstouwen. Nu beleven deze plantenvezels een renaissance en kunnen ze het bouwmateriaal van de toekomst worden. In combinatie met een speciale biohars kan er een licht en stabiel materiaal van worden gemaakt met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van aluminium of licht staal. Het EU-project ‘Smart Circular Bridge’ laat zien wat er nu al mogelijk is: drie bruggen zullen worden gemaakt met deze biocomposiet. De eerste is inmiddels gebouwd op het
Floriade-terrein in Almere en werd op 22 april geopend. Later zullen er nog twee volgen.

Innovatiecentrum mobiliteit: Hive.Mobility

Hive.Mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier wordt samengewerkt met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties aan de ontwikkeling van slimme en groene
oplossingen op het gebied van personen- en goederenvervoer. Hive.Mobility is sinds 2019 gevestigd op Zernike Campus Groningen. Ondertussen zijn er plannen voor het realiseren van het nieuwe Hive.Mobility Center op de campus.