CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2018

(Thema Verkeer, Wegen & Mobiliteit + Smart Cities )
Verschijnt 30 maart 2018

Duurzaam veilig fase 3: Wegreconstructie in een uniek gebied
De inrichting van de N223 voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, en is tevens aan onderhoud toe. In opdracht van provincie Zuid-Holland wordt de provinciale weg duurzaam veilig ingericht.

Digitaal elektrisch deelfietssysteem
Slimme concepten maken de weg vrij voor een bereikbare stad
De aantrekkingskracht van steden blijft groot. Om de steden bereikbaar en leefbaar te houden zijn samenhangende oplossingen nodig.; mobiliteitsconcepten die waarde toevoegen aan de stad. Een van deze concepten is het digitaal elektrisch deelfietssysteem.

Intelligente verkeersregel installatie (iVRI): Doorrijden in Deventer
De auto kan straks communiceren met het verkeerslicht op het eerstvolgende kruispunt. Het kruispunt ziet dat je er aan komt en geeft informatie door aan de auto: bijvoorbeeld hoe hard je moet rijden om het volgende groene licht te halen, of een waarschuwing voor een file verderop waardoor je beter om kunt rijden. Het wordt straks mogelijk in Deventer.

Digitaliseren van asset management leidt tot betere wegkwaliteit
Getrainde computers herkennen en classificeren schade aan asfalt. Een grote hoeveelheid data gaat razendsnel door het model. Experts hoeven zich alleen nog te buigen over de afwijkende beelden met snellere herstelactie tot gevolg.

Prefab, modulaire rotonde: de Protonde
In twee dagen een rotonde aanleggen die bovendien circulair en duurzaam is. Dat is nu mogelijk met de Protonde. De Protonde is een prefab rotonde die in twee dagen wordt aangelegd. De rotonde bestaat uit modulaire betonelementen en een fundering die ervoor zorgt dat de rotonde direct na aanleg volledig belast kan worden.

Oplossing tegen geluidshinder vrachtwagens: Whisstone ZV
Vanuit de provincie Noord- en Zuid-Holland kwam in 2016 een SBIR-uitvraag met als titel ‘Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg’. Hierbij waren de provincies op zoek naar innovatieve geluidsreducerende oplossingen met onder andere aandacht voor vrachtverkeer (laag frequent geluid). 4Silence introduceert de Whisstone voor zwaar verkeer, een diffractor die het geluid in opwaartse richting afbuigt, waardoor een vermindering van band-weg lawaai achter de diffractor optreedt.

Nieuw verkeersmanagementsysteem: Flowtack
De verkeersdruk neemt toe en de huidige systemen zitten aan het maximaal haalbare oplossende vermogen. Wegbeheerders zullen in de toekomst sneller moeten kunnen inspelen op wisselende situaties op de weg en efficiënter gebruik moeten kunnen maken van de steeds grotere hoeveelheid aan gegevens uit coöperatieve systemen en zelfrijdende voertuigen (big data). Het innovatieve verkeersmanagementsysteem Flowtack, dat eind vorig jaar De Vernufteling 2017 award van NLingenieurs won, maakt dit mogelijk.

Bereikbaar Nederland? Zorg voor slimme bouwlogistiek
De ondertekening van de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw op 2 oktober 2017 toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door de koplopers in de bouwketen. Efficiënte bouwlogistiek hangt echter samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. De beoogde resultaten zijn minder transporten en efficiënte transportbewegingen.

Herinrichting Westelijke Stadsboulevard in Utrecht
Meer ruimte voor voetganger en fietser
De stad Utrecht heeft een duidelijke ambitie neergelegd in het Mobiliteitsplan (2016): de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren en er moet meer ruimte komen voor de fietser en voetganger. Een van de strategische projecten is de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard.

GeluidVangrail: De nieuwe manier van geluidsreductie langs wegen
Geluidshinder is in Nederland een maatschappelijk probleem, maar standaardoplossingen zoals geluidsschermen en stil asfalt zijn duur en hebben veel nadelen. Dat kan anders: slimmer, effectiever en goedkoper. De GeluidVangrail heeft een prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor innovatieve oplossingen bij wegbeheer.