CIVIELE TECHNIEK NUMMER 1/2 2019

(Thema Water & Water in de openbare Ruimte)
Verschijnt 31 januari 2019

Particulier moet rol spelen in stedelijk watermanagement:
‘Grensverleggend waterbeheer’
Wij leven in tijden van extreme regenbuien en lange perioden van droogte, waarin er geen druppel valt. De overheid reageert daarop met maatregelen, maar kan dat niet alleen. En dat is niet zo gek, want het merendeel van de neerslag valt in stedelijk gebied niet in de openbare, maar in de particuliere ruimte. Daarom zou stedelijk waterbeheer ook meer en meer moeten verschuiven naar de particuliere omgeving. Dat vindt Bertrick van den Dikkenberg, senior adviseur Stedelijk water en Riolering bij ingenieursbureau BOOT.

Bergingskelder van 1300 m3: Watertable infiltratievoorziening van in Elspeet
In het verleden is er in Elspeet meermaals hevige wateroverlast geweest als gevolg van extreme neerslag. Ondanks de relatief hoge ligging op de Veluwe, ligt het dorp Elspeet in een kom. De berging in het (hemelwaterafvoer)riool is op al dit toestromend regenwater niet berekend en de gemeente is daarom op zoek gegaan naar een geschikt systeem voor de ondergrondse berging en infiltratie van dit hemelwater.

Label voor wateroverlast
Veel gemeenten hebben al een hemelwateroverlastkaart en zijn bezig met de volgende stap: klimaatdialogen en adaptieve maatregelen. Maar hoe zorg je ervoor dat de stakeholders – burgers en private sector – weten wat er speelt. En hoe monitor je vervolgens je beleid? BlueLabel heeft daar een antwoord op ontwikkeld.

Transitie van land naar water: Drijvend groen
Vier jaar geleden ontstond het idee om Rotterdam vanaf het water te vergroenen. Drijvende perken en bomen kunnen de ruimtelijke ordening een enorme boost geven. Drijvende vegetatie voor beter water en een groenere stad.  Daarom werd Urban Deltas opgericht; een joint venture van Urban Green en weg- en waterbouwer Gebr. De Koning.

Bluebloqs: een nieuwe en duurzame waterbron in de stad: Circulair waterbeheer in de bestaande stad
Duurzaam met de natuur omgaan is een onomkeerbare trend aan het worden. Daar hoort, wat Field Factors betreft, ook het duurzaam omgaan met hemelwater bij. Zij ontwikkelden Bluebloqs binnen het project Urban Waterbuffer. Bluebloqs is een compact biofilter waarmee afstromend hemelwater in de stad gezuiverd wordt. Door afstromend water tijdelijk op te slaan in de ondergrond kunnen droge periodes worden doorstaan.

Amsterdam Rainproof: Steenwol watermanagementsysteem
Droog wordt droger en nat wordt natter. Binnenstedelijk betekent dit dat de overlast kan bestaan uit ondergelopen straten en kelders door intense regenbuien. Maar bijvoorbeeld ook overlast door een te snel of te veel stijgend waterpeil, doordat hemelwater via riolering rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. In de Watergraafsmeerpolder is in december een pilotproject gestart met een steenwol watermanagement.

Zeeburgereiland bespaart onnodige constructieve maatregelen
Innovatieve betrouwbaarheidsanalyse waterkering met waterleiding
De Projectoverstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) wordt uitgevoerd binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) met als belangrijkste doel om de risico’s van kabels en leidingen bij dijkversterkingsprojecten te minimaliseren. Vanuit de POV K&L is voor Zeeburgereiland een innovatieve faalkansanalyse uitgevoerd bij het dijkontwerp met een parallelle waterleiding.

Historie: Zestig jaar Hollandsche IJsselkering. ‘Een valbijl, die de waterwolf onherroepelijk onthoofdt’
Voor de landelijke pers was het groot nieuws. ‘Hollandse laagvlakte veilig voor waterwolf,’ schreef De Waarheid op de voorpagina. ‘Leiden is WEER ontzet; brede schuif geeft het water geen kans meer’, juichte het Vrije Volk boven een paginagroot artikel, waarbij een beetje vreemde vergelijking werd gemaakt met het Leidens ontzet, omdat dat mede tot stand kwam door het doorsteken van de Hoge Zeedijk in 1574. Al die vrolijke krantenkoppen sloegen op de opening van de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel op 22 oktober 1958. Voor het eerst sinds de opening van de Afsluitdijk in 1932 had Nederland weer een kunstwerk van internationale allure.