Verkeer rijdt over de nieuwe N31 door Harlingen

Na een bouwperiode van bijna twee jaar konden op 7 november de eerste auto’s gebruik maken van de nieuwe N31 door Harlingen. Er zijn twee rijstroken beschikbaar aan de oostzijde van de bak. Daarmee kan aannemer Ballast Nedam de oude weg opruimen en de westkant van de verdiepte bak afmaken. In december worden dan alle vier de rijstroken in gebruik genomen.

De passage maakt onderdeel uit van een grote verbouwing van de N31. De N31 loopt dwars door Harlingen. Tot 2017 was de N31 een enkelbaans autoweg met een brug (Koningsbrug) over het Van Harinxmakanaal die ook open kan voor scheepvaart. Door de vele op- en afritten in Harlingen, de enkelbaanse autoweg en de brugopeningen zorgt dit voor verkeersopstoppingen en verkeersonveilige situaties. Hierdoor is in 2015 begonnen met het verdiept aanleggen van de N31 door Harlingen en het bouwen van een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Daarbij werd ook gelijk de N31 verdubbeld.

De nieuwe N31 bestaat uit een verdiepte ligging over een lengte van 2 km met vier viaducten, een spoorviaduct en een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg verdwijnt de ‘visuele tweedeling’ in Harlingen.

Rijkswaterstaat>