Verbeteren polderbeheer in Bangladesh

 

De gecombineerde invloed van bodemdaling en zeespiegelstijging bedreigt het bestaan van 30 miljoen mensen die in de kustgebieden van Bangladesh wonen. Een nieuw samenwerkingsverband, waarbij experts uit de waterindustrie en de academische wereld hun krachten bundelen, gaat een onderzoek uitvoeren om een basis te leggen voor duurzame en klimaatbestendige polderontwikkeling.
In Bangladesh ligt tweederde van het kustgebied lager dan drie meter, wat vaak leidt tot vreselijke overstromingen tijdens wervelstormen in de Golf van Bengalen. Door de ernstige klimaatveranderingen is het te verwachten dat deze overstromingen vaker zullen voorkomen en grotere sociale, milieutechnische en economische gevolgen zullen hebben. Dat is een enorm risico voor de 30 miljoen mensen die in polders wonen, dus op land dat is omsloten door dijken. Deze laag liggende gebieden werden in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd om boeren te beschermen tegen het indringen van zout water en het effect van stormvloeden. Maar de polders zijn niet geschikt voor de omstandigheden in de toekomst.

Een nieuw onderzoek van de Bangladesh Water Development Board (BWDB), gefinancierd door de Wereldbank, richt zich op het ontwikkelen van een duurzame oplossing voor de polders in Bangladesh. Het project duurt 30 maanden en zal een duidelijke lokale aanwezigheid hebben door alle internationale en lokale experts. DHI Group (Denemarken) en Deltares (Nederland) leiden het onderzoek in samenwerking met het Institute of Water Modelling (IWM – Bangladesh), University of Colorado (VS), Columbia University (VS) en experts van het IHE Delft Institute for Water Education (Nederland).
Het doel van het project is het ontwikkelen van een duidelijker inzicht in de samenhang tussen het functioneren van de polders en de steeds veranderende grootschalige invloeden zoals de menselijke impact op het milieu in de hele rivierdelta en de klimaatveranderingen.

Meer bij Deltares>