Van Oord: spoedopdracht MozambiqueTrailing suction hopper dredger Volvox Olympia at Beira, Mozambique in 2011

Van Oord heeft een opdracht ontvangen voor de uitvoering van spoedbaggerwerkzaamheden in de haven van Beira in Mozambique. Opdrachtgever is CFM, de haven- en spoorwegmaatschappij van Mozambique. Vanwege de toename van maritiem transport in deze regio is het van groot belang dat het toegangskanaal weer in de oorspronkelijke staat wordt gebracht. De uitvoering van het project begint binnenkort en zal zes maanden in beslag nemen.

De haven van Beira fungeert als toegangspoort tot zowel het centrale binnenland van Mozambique als de buurlanden Zimbabwe, Zambia, Malawi en Democratische Republiek Congo, die niet aan zee liggen. De sleephopperzuiger Volvox Atalanta zal het toegangskanaal naar de haven weer tot zijn oorspronkelijke breedte en diepte baggeren en zal daarbij worden bijgestaan door de Sagar Manthan voor het egaliseren van de bodem.

Van Oord>