UTwente werkt aan stiller asfalt

De Universiteit Twente onderzocht methodes en maatregelen om de geluidsoverlast door verkeer te reduceren. Deze zomer promoveerde UT-onderzoeker Marieke Bezemer-Krijnen (Faculteit ET) op dit onderwerp. Zij keek naar de invloed van het wegdek op geluid.
Poreus asfalt is een succesvolle maatregel om verkeerslawaai te reduceren. Om de geluidsabsorptie van deze poreuze wegen te voorspellen is een modelmethode ontwikkeld. Deze modelmethode kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe wegen door in de ontwerpfase de geluidsabsorptie te optimaliseren. Met behulp van de resultaten van de modelmethode zijn twee prototype wegen ontwikkeld en aangelegd. Beide wegen zijn uitgebreid getest. Er zijn zowel metingen van de geluidsabsorptie als van de geluidsafstraling in combinatie met verschillende banden gedaan.

Met de modelmethode kan zowel de geluidsabsorptie voor loodrecht invallende golven als de absorptie voor schuin invallende golven worden voorspeld. Dit laatste is een belangrijke eigenschap wanneer de modelmethode wordt gebruikt als ontwerptool om de geluidsabsorptie van poreuze wegen te optimaliseren. Verkeerslawaai voor schuine inval wordt dan gereduceerd. Dit is relevant, aangezien verkeerslawaai vooral onder een hoek wordt waargenomen.
Uit onderzoek van de WHO Regional Office for Europe blijkt dat door wegverkeerslawaai in Europa per jaar één miljoen gezonde levensjaren verloren gaan: Irritatie (587.000 jaar), oorsuizen (22.000 jaar), cognitieve beschadiging bij kinderen (45.000 jaar) en hartaanvallen (61.000 jaar) zijn grote problemen. Verkeerslawaai wordt boven de vijftig km/h gedomineerd door band-wegdeklawaai.
Marieke Bezemer-Krijnen werkte als PhD student in de vakgroep Applied Mechanics. Haar promotor was prof.dr.ir. A. de Boer van de Faculty of Engineering Technology (ET). Het proefschrift werd gepubliceerd onder de titel ‘Sound absorption of porous structures – a design tool for road surfaces’.

UTwente>