UMO van start: onderzoek naar mobiliteit in stedelijke gebieden


Het project Urban Mobility Observatory (UMO) krijgt een bedrag van  € 1.950.000 uit het programma NWO-groot, bedoeld voor de bouw van grote ondersteunende wetenschappelijke faciliteiten. UMO gaat uitgebreid en langdurig data verzamelen over mobiliteit in Nederlandse steden. 

[um_loggedin]

Het ‘Urban Mobility Observatory’ (UMO) is een uitgebreid systeem van sensoren en ICT-infrastructuur om mobiliteit en verplaatsingsgedrag te kunnen observeren en data uit verschillende typen metingen (camera’s, mobiele telefoon, enquêtes) te kunnen combineren. In UMO worden straks allerlei soorten verkeers-, transport- en mobiliteitsdata verzameld, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor onderzoek naar mobiliteit en transport in verstedelijkte regio’s.
Het toegekende bedrag van € 1,95 miljoen (voor een looptijd van vijf jaar) wordt door de acht deelnemende partijen aangevuld tot € 3,25 miljoen.
Het sensornetwerk van UMO bevat straks instrumenten om continu real life situaties in zes regio’s te monitoren (met onder andere camera’s, radars, LIDARs, BT/Wi-Fi trackers en mobiele apps). Er is tevens een bewegend sensornetwerk via voertuigen en verplaatsbare apparatuur voor aanvullende observaties.
Bepaalde data over reisgedrag en reisvoorkeuren worden vergaard via bijvoorbeeld crowd sourcing (een panel) en social media. Men verzamelt continu data van een representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking.
De data die UMO vergaart worden zo veel mogelijk publiekelijk toegankelijk, uiteraard wel met voorzieningen om zaken als privacy te waarborgen.


Meer bij de  TUDelft>

[/um_loggedin]