Twee extra bellenschermen tegen verziltingWegens geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Middensluis in IJmuiden neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen tegen verzilting. Dat door twee bellenschermen te plaatsen bij de Noordersluis. Ook past Centraal Nautisch Beheer het schutregime aan.
Het afzinken van de twee bellenschermen heeft plaatsgevonden op zaterdag 1 september 2018, waarvoor twee korte stremmingen van de Noordersluis noodzakelijk zijn.
Op 27 juli 2018 werd al een eerste bellenscherm geplaatst ter hoogte van gemaal Zeeburg in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit scherm zorgt ervoor dat er minder zout water vanuit het Noordzeekanaal richting het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt. Eerder is ook al het schutregime in IJmuiden aangepast. Een andere belangrijke maatregel die is ingezet tegen de verzilting is extra wateraanvoer vanuit de Lek via de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede. Deze extra toevoer van zoet water zorgt er voor dat er voldoende water beschikbaar is voor de waterschappen en tegelijkertijd voldoende water om ervoor te zorgen dat het zoute water uit het Noordzeekanaal niet verder dan Diemen het Amsterdam-Rijnkanaal op stroomt.

Rijkswaterstaat>