Testlocatie voor kwelderontwikkeling bij Delfzijl geopend

Bij Delfzijl is op 2 november een testlocatie voor onderzoek naar kwelderontwikkeling geopend. Dit kwelderlandschap is onderdeel van het plan Marconi Buitendijks en is de komende drie jaar een proeftuin. Onderzoekers testen hier in verschillende proefvakken wat de beste manier is om kwelders met bijbehorende natuur te ontwikkelen. Het project is onderdeel van Programma Eems-Dollard 2050 en komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeente Delfzijl en kennisconsortium EcoShape. Het Waddenfonds is medefinancier.
Het 15 hectare grote kwelderlandschap is opgedeeld in een aantal proefvakken die verschillen in bodemsamenstelling en aanplant van zeekraal.
Deze winter meten de onderzoekers hoogteveranderingen, ontwikkeling van geulen en erosie- en aanslibbing van de kwelder, om zo de beginsituatie in kaart te brengen.
Aanvankelijk was het idee om vloeibaar slib bij te mengen, maar dit bleek buitendijks niet praktisch uitvoerbaar. Daarom heeft aannemer Invraplus tot klei ingedroogd slib uit het Eems Dollardgebied over het aangelegde zandbed verspreid. De klei is vervolgens door het zand gemengd met behulp van een diepspitter, een hele uitdaging op een net aangelegd buitendijks zandbed tussen de getijden door.
De kennis die de onderzoekers ontwikkelen kan toegepast worden op andere plekken in binnen- en buitenland.
EcoShape is een consortium van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, NGO’s en overheden dat kennis ontwikkelt over Bouwen met de Natuur in de waterbouw: een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut waardoor kansen ontstaan voor natuur, economie en maatschappij. Aan dit project bij Marconi werken EcoShape partners Royal HaskoningDHV, Wageningen Marine Research, Arcadis en Deltares samen.

Meer bij Ecoshape>