‘Stranden dijen wereldwijd uit’

Onderzoekers van Deltares, TU Delft en IHE hebben 50.000 stranden over een periode van 35 jaar geanalyseerd. Hun bevindingen presenteren zij vandaag in Nature Scientific Reports.
Het is voor het eerst dat kusten en hun langetermijngedrag op globale schaal geanalyseerd. De onderzoekers konden exact berekenen dat 31 procent van de totale kustlijn bestaat uit zandstranden. Stranden worden in de gaten gehouden omdat ze kwetsbaar zijn voor veranderingen in getij, windrichting en zeespiegelstijging. Ook merkten de onderzoekers op dat er rond de evenaar en richting de polen weinig zandige kusten zijn. Jarenlang heerste het beeld dat 70 procent van onze stranden erodeerden. De onderzoekers waren verrast om te zien dat de zandige kustlijn helemaal niet zo sterk erodeert. Sterker nog: er zijn meer stranden die groeien dan krimpen. Voornaamste reden hiervoor is dat de kust wordt onderhouden (zoals in Nederland) en soms wordt uitgebouwd (zoals in Dubai en Singapore).
De grootste strandaangroei, maar liefst 8 meter per jaar, heeft plaatsgevonden in Namibië en wordt veroorzaakt door een mijnbouwbedrijf die voor diamantwinning zandheuvels in de zee heeft gebouwd. Ook Nederland staat in de top 10 van aangroei vanwege het suppletiebeleid en de aanleg van de Zandmotor. Vier van de zeven grootste stranden die eroderen bevinden zich in de Verenigde Staten. Vooral stranden in Louisiana en Texas hebben het moeilijk. Hier lopen de kusten met soms wel 15 m per jaar terug. In Louisiana komt dit vanwege de Mississippi rivier, waar de zandaanvoer door afdammingen sterk is afgenomen. In Texas komt dit door onder andere door grondwateronttrekking door de snelle groei van Houston.

Uit 1,9 miljoen satellietbeelden zijn met behulp van machine learning 50.000 zandige kusten gedetecteerd. Dat leverde een gigantische dataset op die met behulp van Google kon worden geanalyseerd.  analyseren. Dit is gedaan vanaf 1984, omdat toen de eerste satellietbeelden van de NASA beschikbaar waren.
De onderzoekers hebben alle data verwerkt en beschikbaar gesteld in een openbare kaart: http://shorelinemonitor.deltares.nl. Iedereen kan dankzij deze tool nu zelf naar de dynamiek van zijn of haar favoriete strand kijken.
Hett onderzoek is medegefinancierd door NWO

Meer bij de TU Delft>