Start project Spoor Omgeving Geldermalsen (SOG)

De Lingense Alliantie, een samenwerkingsverband tussen ProRail, Dura Vermeer en Mobilis, is op 31 augustus gestart met de uitvoering van het project Spoor Omgeving Geldermalsen (SOG). Dit omvat onder meer de aanleg van een eigen, vrijliggend spoor voor de MerwedeLingelijn en uitbreiding van de perrons op station Geldermalsen.
De LingenseAlliantie zal het spoorwegnet rond Geldermalsen geschikt maken voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven zal het aantal intercity’s per uur, per richting toenemen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat van vier naar zes per uur, per richting. Om dat mogelijk te maken, zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen wordt het spoor en het station daarom aangepast.

Het project loopt van 2018 t/m 2021. Vanaf september wordt er gestart met vooronderzoeken en inmetingen verspreid over het projectgebied. Vanaf november starten de voorbereidende werkzaamheden tussen de spoorwegovergangen Nieuwsteeg en Lingedijk in Tricht. Deze werkzaamheden concentreren zich direct naast het spoor aan de westelijke zijde. Werkzaamheden zijn het rooien van struiken en begroeiing,  verleggen van een spoorsloot en de  realisatie van een bouwweg.

ProRail>