Smart Urban Mobility Lab Curitiba geopend

Op 30 augustus opende Theo Toonen, decaan van de faculteit BMS (Behavioural, Management and Social Sciences) van de Universiteit Twente het Smart Urban Mobility lab in het Braziliaanse Curitiba. Hij deed dat mede namens de faculteiten Engineering Technology (ET) en ICT.

De onderzoeksfaciliteit in de miljoenenstad in de buurt van São Paulo is een initiatief van de stad Curitiba, twee universiteiten in Curitiba (Pontifical Catholic University of Paraná en Federal University of Technology of Paraná) en de Universiteit Twente.

In het SUM-LAB, zoals de afkorting luidt, werken onderzoekers van de verschillende partners samen aan het formuleren van de belangrijkste uitdagingen in de stedelijke mobiliteit van de Curitiba metropool en de wijze waarop deze uitdagingen het beste kunnen worden aangegaan. Er wordt samengewerkt in onderzoeken en het testen van innovatieve mobiliteitsoplossingen waarbij de stad als Living Lab dient.
De samenwerking is het initiatief van dr. Maya van den Berg van het Institute for Innovation and Governance Studies (BMS), prof. Karst Geurs van het Centre for Transport Studies (ET) en dr. Anna Grigolon van Urban Planning (ITC).

In 2015 werden de eerste stappen gezet in de samenwerking toen vanuit de UT samen met 14 andere Nederlandse en Braziliaanse partners een overeenkomst werd gesloten om te komen tot een slimmere duurzamere stad. Sindsdien hebben onderzoekers en studenten van de betrokken universiteiten vanuit diverse disciplines inmiddels veelvuldig samengewerkt op het gebied van stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.
Curitiba is een stad van drie miljoen inwoners in het zuiden van Brazilië. De stad geldt als hét voorbeeld in Brazilië voor innovatief openbaar vervoer en behoort tot de voorlopers in een vernieuwende aanpak in stedelijke ontwikkeling. De stad is dertig jaar geleden gestart met een Bus Rapid Transit (BRT) systeem, waarin comfortabele en aantrekkelijke bussen in hoge frequentie, soms wel om de 90 seconden, rijden. Dat heeft geleid tot een systeem met een hoog gebruik en relatief lage kosten.

Het BRT-systeem heeft zijn capaciteit echter bereikt en het autogebruik in de stad is sterk toegenomen. Het verder innoveren en verduurzamen van het vervoer staat nu nadrukkelijk op de agenda en daar gaan de onderzoekers in het SUM-Lab samen en met de stad vorm aan geven.

UTwente>