Sluisdeur zeebrugge losgekoppeld voor renovatie

In de Haven van Zeebrugge is op 22 maart een volledige sluisdeur losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven. De sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (66m x 11m x 25m). De spectaculaire operatie maakte deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. Met de renovatie is een investering van € 120 miljoen gemoeid.

Schepen hebben twee mogelijkheden om de achterhaven van Zeebrugge te bereiken: via de Visartsluis en via de Pierre Vandammesluis. De Visartsluis (uit 1907) is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. De Vlaamse Regering bereidt daarom een investering voor van 1 miljard euro in een nieuwe Visartsluis.
De Pierre Vandammesluis (1984) is eveneens toe aan een grondige renovatie. Vlaanderen investeert 120 miljoen euro in een gefaseerde renovatie, die afgerond moet zijn tegen de zomer van 2023.
Als onderdeel van de renovatie wordt vandaag een sluisdeur uit de deurkamer gevaren en in de achterhaven aan wal gebracht. Het gaat om de meest zeewaartse deur, die het meest te lijden heeft onder de getijden. De Pierre Vandammesluis bestaat in totaal uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen.
De liftingsoperatie maakt de weg vrij voor onderhoudswerken aan de deurkamer en de deurloop. Het gaat onder meer om reinigings- en schilderwerken en het vernieuwen van rails en geleidingsrails. In de achterhaven gebeuren er onderhoudswerken aan de sluisdeur zelf. Er wordt een stelling rond de sluis gezet. Oesters en slib worden verwijderd. De mechanische onderdelen worden nagekeken, nieuwe technologieën en systemen worden geïnstalleerd en de deur wordt opnieuw geschilderd. Voorjaar 2019 wordt de deur teruggebracht naar de sluis.

Port of Zeebrugge>