‘Samen successen boeken in de asfaltsector’


Verlenging van de levensduur door kwaliteitsverbetering, vermindering van materiaalgebruik en verlaging van de CO2-uitstoot, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. Om een impuls aan die doelstellingen te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met andere partijen het Plan van Aanpak ‘Asfalt-Impuls. Voorbereid de toekomst in!’ opgesteld.

‘De Asfalt-Impuls moet in 2023 leiden tot een brede toepassing van technologie, kennis, tools en contracten waarmee de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen wordt verdubbeld en de standaardafwijking in de levensduur wordt gehalveerd. Hierbij geldt dat de CO2-uitstoot wordt gehalveerd en dat de kosten voor aanleg en onderhoud minimaal gelijk zijn’, zo staat in de inleiding op het gezamenlijke Plan van Aanpak dat begin oktober tijdens de tweede Asfalttop werd besproken. Om de ambities van de Asfalt-Impuls te verwezenlijken zijn 29 projectvoorstellen opgesteld, verdeeld over zes thema’s: levensduurvoorspelling, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, kosteneffectiviteit, circulariteit en asfalt in contracten.

Veel meer is te vinden op de website van Rijkswaterstaat>