Rijkswaterstaat reikt prijzen uit aan bouwers voor duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat heeft op 17 januari, tijdens de vakbeurs Infratech in Rotterdam zes cheques uitgereikt aan Dura Vermeer, Heijmans, BAM (twee inzendingen), KWS en Ooms. De bouwbedrijven ontvingen de prijzen voor de door hen ingediende oplossingen voor duurzaam asfalt. De prijsvraag voor nieuwe duurzame asfaltmengsels is uitgeschreven om circulaire innovaties te stimuleren en CO2-uitstoot terug te dringen.
Toepassing van de winnende asfaltmengsels zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat op korte termijn tot 57% CO2 kan reduceren en meer dan 50% hergebruik van asfalt kan realiseren. Hiermee zet Rijkswaterstaat samen met de markt een belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 te realiseren en kan Nederland mondiaal koploper worden op het gebied van duurzaam asfalt.
De prijsvraag kende twee categorieën: categorie 1 betreft bijna marktrijpe innovaties voor nieuwe asfaltmengsels die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. In deze categorie ontvingen Dura Vermeer, Heijmans en BAM elk een cheque van € 150.000.
Categorie 2 betreft innovaties die zich nog in de fase van lab naar proefvak bevinden en ook aan strengere duurzaamheidseisen moeten voldoen. BAM, KWS en Ooms ontvingen elk een cheque van € 30.000 in deze categorie.
De winnende inzendingen in categorie 1 krijgen dit jaar elk een proefvak op het rijkswegennet. Als blijkt dat de opgegeven reducties ook in de praktijk worden behaald, staat de weg open om deze producten in de komende jaren op het gehele wegennet van Rijkswaterstaat uit te rollen. De drie winnende producten in categorie 2 zullen dit jaar nog verder getest worden. Als de testen in 2019 positief zijn, zullen deze vanaf 2020 ook in aanmerking komen voor aanleg op het wegennet van Rijkswaterstaat. Alle zes producten zijn niet duurder dan het huidige asfalt. Wel zijn komende jaren investeringskosten nodig bij de bedrijven om de transitie naar duurzaam asfalt te realiseren.

Meer op de website van RWS>