Rijkswaterstaat gunt uitgraven extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord

Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord.
Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slib invang onder water. Het draagt bij aan de herstel van natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer en levert een bijdrage aan de TBES-doelstellingen (Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem).
Het uitgraven van een extra stroomgeul van circa 900 meter levert een belangrijke bijdrage aan de aanleg van Marker Wadden. De afgegraven kleiige grond is bestemd voor het vullen van twee compartimenten. Dit type grond is belangrijk voor de natuurontwikkelingen.
Een deel van het te baggeren zand is bestemd voor versterking van de zuidelijke zandrand van het eerste eiland. Hierdoor ontstaat een natuurlijke oever dat gunstig is voor de versterking van de ecologie en de robuustheid van het eiland. Van Oord kan het overige zand aanbieden aan elke marktpartij of inzetten voor eigen gebruik. Voor het ontgraven van de stroomgeul en het vullen van Marker Wadden zet Van Oord cutterzuiger Biesbosch in.

Van Oord>