Rijkswaterstaat gaat voor duurzaam asfalt

Asfalt is één van de belangrijkste materiaalstromen waarmee de transitie naar een duurzame wereld kan worden gemaakt. Daarom gaat Rijkswaterstaat, na overleg met de markt, voor asfalt een duurzame prestatie uitvragen in contracten.
Rijkswaterstaat meet de duurzaamheid van een civieltechnisch werk met de CO2-prestatieladder en DuboCalc. Alle milieueffecten van het daarin verwerkte materiaal worden uitgedrukt in een Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Ook voor asfalt wil Rijkswaterstaat een maximale MKI uitvragen in contracten. Rijkswaterstaat heeft het uitvragen van de maximale MKI afgestemd met de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. En de benodigde documenten zijn samen met marktpartijen opgesteld. Een meer gedetailleerde uitwerking en implementatie volgt in de Asfalt-Impuls. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een aantal duurzame producten gevalideerd. Dat aantal zal volgens RWS in de komende jaren alleen maar groter worden.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>