Renovatie Velsertunnel wint Betonprijs

Rijkswaterstaat en Aannemerscombinatie Hyacint (Dura Vermeer, Besix, Spie, Croon) hebben de Betonprijs 2017 gewonnen de categorie restauratie/reparatie. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan bouwwerken waarbij volgens de jury de goede eigenschappen van beton op bijzondere wijzing tot uiting komen. Het project verdiende de prijs vanwege de wijze waarop is omgegaan met de uitdagingen die kwamen kijken bij het renoveren van de 60 jaar oude tunnel. Bijvoorbeeld bij het herstel van de lichtroosters aan het begin van de tunnel en het herstel van de betonschades aan de wanden en het plafond.
Ruim 22 duizend zakken reparatiemortel, 600 m3 nieuw beton en nog eens 22 duizend liter aan coating had Rijkswaterstaat nodig om de 60 jaar oude Velsertunnel te renoveren.
In negen maanden tijd is de Velsertunnel van binnen helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Bijna alle technische installaties zijn vernieuwd, de doorrijhoogte verhoogd, nieuwe vluchtwegen aangebracht en een nieuw ventilatiesysteem gemaakt.
De renovatie is begin dit jaar afgerond.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>