Project moet onderwaternatuur in windparken terugbrengen 


Van Oord en Eneco starten samen met Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu een uniek project voor het terugbrengen van onderwaternatuur in windparken: de Rijke Noordzee. Tijdens een pilot in windpark Eneco Luchterduinen wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken.
Het demonstratieproject moet kennis en mogelijk een blauwdruk opleveren voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard kan worden bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren worden veel grote, nieuwe windparken gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Met dit project willen Van Oord, Eneco en Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee laten zien dat natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen bevorderen.
Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Daarmee zijn windparken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. In het windpark worden verschillende soorten kunstriffen geplaatst en oesters uitgezet. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden.
De rifstructuren worden in het najaar met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Luchterduinen van Eneco. Het kunstrif bestaat uit onder meer zogenaamde ‘rifballen’ en kooien met volwassen oesters. Deze oester produceren oesterlarven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat met allerlei andere soorten: een kraamkamer voor biodiversiteit. De ontwikkeling van de natuur in het proefproject wordt in samenwerking met onder andere Bureau Waardenburg en Universiteit Wageningen in een wetenschappelijk onderzoeks- en monitorprogramma gevolgd.

Van Oord>