Project Afsluitdijk ontvangt Duurzaamheidsparel

Rijkswaterstaat en Levvel hebben een zogenaamde duurzaamheidsparel ontvangen voor het project Afsluitdijk. Deze parel is een waardering voor projecten die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. De prijs is een initiatief van het samenwerkingsverband duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW).

De Afsluitdijk wordt tussen 2019 en 2023 versterkt over de gehele lengte van 32 kilometer. Ook wordt de capaciteit vergroot om overtollig water af te voeren uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarvoor worden er extra spuisluizen gemaakt in Den Oever en worden er grote pompen ingebouwd die bij extreem weer grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen afvoeren.

Bij het project Afsluitdijk is op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaamheid. Voor de speciaal ontwikkelde Levvel-blocs waarmee de dijk wordt versterkt is veel minder beton nodig dan voor vergelijkbaar materiaal voor dijkversterkingen. Dat lijdt tot een CO2-reductie van 54 procent. Het toegepaste Levvel-block is een innovatie van BAM Infra; XblocPlus genaamd. Bij de Afsluitdijk is XblocPlus vernoemd naar het gelijknamige consortium Levvel. Voor het afvoeren van water heeft Levvel een slim ontwerp gemaakt: een combinatie van spuien en pompen. Door optimaal gebruik te maken van de getijden worden de pompen alleen ingezet als het echt niet anders kan. Daardoor is er bijna tien keer minder stroom nodig dan oorspronkelijk was voorzien. De energie die nodig is wordt lokaal gewonnen met een zonnepark nabij Den Oever. Ook bij aanleg van het tijdelijke kantoor en de fabriek waarin Levvel-blocs worden geproduceerd wordt gebruik gemaakt van principes van (circulair) hergebruik.

Meer bij BAM>