Permanent bellenscherm bij Amsterdamsebrug uitgezet

Rijkswaterstaat heeft 20 december 2018 daarom het permanente bellenscherm bij de Amsterdamsebrug uitgezet. Als het door een nieuwe droogteperiode nodig is, kan het bellenscherm weer worden aangezet. Het scherm is een extra hulpmiddel tegen het indringen van het zoute water tijdens langdurige droge perioden, wanneer er door de rivieren onvoldoende wateraanvoer is.
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal bevinden zich inlaatpunten voor de drinkwatervoorziening. Met het bellenscherm is ook tijdens de droogteperioden de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd.

RWS>