Permanent bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal voor goede zoetwatervoorziening

Rijkswaterstaat plaatste in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november 2018 met succes een bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug. Dit bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen de gevolgen van de ontstane droogte in de zomer van 2018.
Door de droogte leveren de rivieren minder zoet water. Daardoor stroomt het zoute zeewater vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Omdat er langs het Amsterdam-Rijnkanaal inlaatpunten liggen van de omliggende waterschappen en een drinkwaterinlaatpunt, komt de zoetwaterinname in gevaar.
Het is voor het eerst dat een bellenscherm van dit formaat in een open water wordt toegepast om zoutwaterindringing tegen te gaan. Alles is op maat gemaakt voor het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot en met december 2018 levert een aggregaat de energie. Vanaf januari 2019 wordt het bellenscherm op het elektriciteitsnet aangesloten. Het gebruik en het effect van het scherm worden nauwgezet gecontroleerd door onder andere meetpunten die het zoutgehalte (chloride) meten.

Werking bellenscherm
Het bellenscherm is een reeks van luchtbellen die door het water omhoog stroomt. De 50.000 kilo wegende constructie bestaat uit buizen met gaatjes die in de kanaalbodem worden geplaatst. Door de gaatjes wordt lucht geperst waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat. Zout water is zwaarder dan zoet water. Met de bellen wervelt het zoute water omhoog en mengt zich met het zoete water. Zo kan het teruggevoerd worden naar het Noordzeekanaal en wordt verdere instroom van zout water in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengegaan.

Vissendoorgang
Vissen kunnen langs het bellenscherm zwemmen. Het bellenscherm is opgebouwd uit meerdere delen. De delen aan de zijkanten van het kanaal kunnen uitgezet worden zodat vissen het bellenscherm kunnen passeren. De zijkanten van het kanaal liggen iets hoger dan het middengedeelte. De zoutindringing loopt vooral langs de dieper gelegen bodem. Door de zijkanten indien nodig vrij te houden van bellen, is vismigratie mogelijk zonder dat dit de effectiviteit van het bellenscherm verminderd.

RWS>