Opening natuurbrug Duinpoort

De nieuwe natuurbrug Duinpoort over het spoor tussen Haarlem en Zandvoort is op 13 juli feestelijk geopend. Duinpoort is het sluitstuk van drie ecoducten in de duinen. Samen verbinden Zeepoort, Zandpoort en Duinpoort een natuurgebied van maar liefst 7000 hectare, waar dieren straks volop de ruimte hebben.
Natuurbrug Duinpoort is in anderhalf jaar gebouwd en 40 meter breed. Er is zo’n 24.000 m3 zand gebruikt. Over een paar jaar is de brug helemaal begroeid met planten. Een perfecte habitat voor vlinders, insecten en andere kleine dieren. De spoorlijn Haarlem – Zandvoort versnipperde het enorme duingebied, net als de autowegen Zandvoortselaan en Zeeweg. Door de drie natuurbruggen zijn die hindernissen nu weggenomen.
ProRail heeft door het hele land al diverse natuurbruggen over het spoor aangelegd en er komen er nog meer. Zo legt het bedrijf in Noord-Brabant, midden in het gebied ‘Het Groene Woud’, ecoduct De Mortelen aan. Bij Hilversum krijgt de Utrechtse Heuvelrug een grote faunapassage: De Groene Schakel. Dat past volgens ProRail in het zogenaamde Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) bedoeld om versnipperde natuurgebieden opnieuw te verbinden.

Meer op de website van ProRail>

Meerjaren Programma Ontsnippering>