‘Nieuwe rijksweg A24 cruciaal stuk infrastructuur’


Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 22 september het officiële startsein gegeven voor de nieuwe snelweg A24. De nieuwe rijksweg verbindt de snelwegen A20 en de A15 met elkaar en zorgt ervoor dat het verkeer in de drukke regio beter kan doorstromen.

De A24 Blankenburgverbinding loopt tussen de snelweg A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder het Scheur door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Het gaat om een complex project waarbij de weg zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. Zo wordt de snelweg deels verdiept aangelegd en komt er een landtunnel van 510 m in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 m lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.
Voorafgaand aan de starthandeling voor de werkzaamheden voor de A24 opende Staatsbosbeheer symbolisch het nieuw ingerichte oostelijke deel van het Oeverbos bij Vlaardingen, dat Staatsbosbeheer beheert in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland. Dit is het eerste gereedgekomen project van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland.

Het totale project A24 Blankenburgverbinding kost € 1,2 miljard. Voor de versterking van de kwaliteit van de omgeving van de snelweg trekken het Rijk en de regio ongeveer € 51 miljoen uit. Een deel van de aanleg van de weg wordt uit tol betaald. Het gaat om 316 miljoen euro, waarbij wettelijk is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Meer op de website van het ministerie van I&M>