Nieuwe fietsbrug Nigtevecht geopend


De nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht is op 7 september feestelijk geopend. Fietsers en voetgangers maken sinds begin augustus al gebruik van de boogbrug. De vereiste hoge doorvaart betekent lange hellingbanen aan weerszijden van het kanaal. De uitdaging was om deze zo in te passen dat het open landschap behouden blijft en omwonenden geen hinder ondervinden. Tegelijkertijd moet het tracé als geheel voor fietsers comfortabel te berijden zijn. Ipv Delft vond de oplossing in een haarspeldvormige hellingbaan aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en een lange hellingbaan parallel aan het water aan de overzijde. In beide gevallen blijven de hellingbanen dicht bij het kanaal, waardoor hun voetafdruk in het landschap zo klein mogelijk is. Deze inpassing maakt ook optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sluit aan bij de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden.
Om de betonnen hellingbanen zo slank mogelijk te houden, zijn ze in het werk gestort. Dek en steunpunten vormen constructief gezien één geheel, waardoor beide relatief slank kunnen zijn. De ruim 100 meter lange boogbrug die de hoofdoverspanning vormt is uitgevoerd in staal. Ook hier bepaalde constructieve efficiëntie het ontwerp en de materiaalkeuze.

De nieuwe brug maakt deel uit van een groter project genaamd fiets- en natuurverbinding Nigtevecht. Behalve de brug realiseerde Ballast Nedam hier in samenwerking met Bureau Waardenburg ook een natuurverbinding die de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen met elkaar verbindt en het voor dieren mogelijk maakt het kanaal zwemmend over te steken. Voor fietsers is de brug een belangrijke nieuwe verbinding in het regionale netwerk van fietspaden.

www.ipvdelft.nl>