NEN: klimaatbestendig bouwen met info over toekomstig klimaat

Het klimaat verandert. Weerextremen zoals langdurige droogte, extreme regenval en storm nemen toe. Hoe kunnen we er voor zorgen dat in het ontwerp van gebouwen en installaties hier rekening mee gehouden wordt? NEN heeft voor Copernicus Climate Change Services, een groot Europees klimaatprogramma, in kaart gebracht welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben om gebouwen en installaties klimaatbestendig te maken.

PrintE-mailDelen
Vanuit klimaatwetenschap zijn er steeds meer gegevens beschikbaar over het klimaat van de toekomst. Het is belangrijk dat deze inzichten meegenomen worden in het ontwerp van gebouwen en installaties. Een gebouw of een brug staat er voor een langere periode, vaak meer dan vijftig of honderd jaar. Copernicus Climate Change Services heeft daarom aan NEN gevraagd om bij de ontwikkelaars van normen na te gaan welke informatie er precies nodig was en geleverd moest worden.

Het onderzoek
Het blijkt dat er vooral interesse is in informatie over extremen (extreme neerslag, wind, droogte, overstroming). Daarnaast moet de vorm aansluiten bij de specificaties in de huidige normen, zoals de Eurocodes (die de veiligheid van bouwconstructies borgen).
De behoeften zijn in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst, interviews en een workshop. NEN heeft hierbij samen gewerkt met de consultancy BMGI. De respons vanuit de standaardisatie-gemeenschap was hoog, wat duidt op een groeiende interesse in het onderwerp.

Vervolg
Op basis van de resultaten is Copernicus Climate Change Services van plan om een dataset te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften. Vervolgens wordt dit getest met ontwikkelaars van normen. Op deze manier raken mensen vertrouwd met de informatie over het toekomstige klimaat, en ontwikkelen ze kennis over hoe deze verantwoord verwerkt kunnen worden.

NEN>

NEN-rapportage>

Achtergrond>