Luchtdrukprobleem station Delft volgend jaar aangepakt

 

Aannemer Constructif gaat vanaf begin 2019 werken aan het luchtdrukprobleem op station Delft. Met de maatregelen verbeteren wordt het comfort in de stationshal beter en kunnen de treinen weer harder door de spoortunnel rijden. Treinen rijden 80 in plaats van 120 kilometer per uur.
Bij ingebruikname van het station in 2015 bleken de draaideuren vanzelf hard te gaan draaien als er een trein met hoge snelheid door de spoortunnel reed. ProRail heeft daarop de deuren verwijderd en de maximum snelheid van de treinen in de tunnel verlaagd.

De oorspronkelijke draaideuren hadden een dubbelfunctie. Naast toegangsdeuren waren het ook vluchtdeuren. In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder komen er ontluchtingskleppen in de bovengrondse stationshal. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de lucht makkelijker het gebouw in en uit kan.
In 2016 is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal. De hoge luchtdruk ontstaat als treinen met hoge snelheid door de tunnel rijden. Uit verschillende metingen bleek dat de luchtdruk niet afwijkt van de waarden die berekend waren tijdens de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen zijn de bewegende delen in het station daar niet tegen bestand.
De verbeteringen op station Delft zouden dit voorjaar worden uitgevoerd. De oorspronkelijke aannemer ging echter failliet, waardoor het werk een jaar is vertraagd.

Meer bij Prorail>