Kostenoverschrijding bij zeesluis IJmuiden
caisson

Gebaseerd op de laatst beschikbare informatie verwacht Koninklijke BAM Groep nv voor 2017 een aanzienlijk projectverlies voor de zeesluis IJmuiden. Rijkswaterstaat verstrekte medio 2015 aan consortium OpenIJ de opdracht voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. De opdrachtsom bedraagt ongeveer € 600 miljoen. De bouw wordt uitgevoerd door een bouwcombinatie, waarin BAM en VolkerWessels elk voor vijftig procent deelnemen.

Het projectverlies wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van het ontwerp van de twee caissons, de betonnen constructies waarin de sluisdeuren zijn opgenomen, om torsiekrachten en scheurvorming te voorkomen gedurende het afzinken van de caissons. Het nieuwe ontwerp heeft betrekking op extra wapening en zware tijdelijke constructies. Deze voorzieningen leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor materialen en de inzet van materieel en personeel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Voor BAM leidt dit in het vierde kwartaal van 2017 tot een extra projectverlies van € 55 miljoen. Als gevolg hiervan verwacht BAM voor 2017 een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen dat substantieel lager zal zijn dan het niveau van 2016.

BAM>