Jaaroverzicht innovaties Rijkswaterstaat 2017

Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen en maatschappelijke opgaves. Om deze het hoofd te kunnen bieden is volgens RWS innoveren onmisbaar. In het onlangs verschenen Jaaroverzicht 2017 van het Corporate Innovatieprogramma (CIP) staan zeventig innovaties die Rijkswaterstaat in het afgelopen jaar samen met marktpartijen en kennisinstellingen verder heeft gebracht.
Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) is een centrale plek bij Rijkswaterstaat waar RWS innovaties signaleert, stimuleert, faciliteert en koppelt aan concrete projecten.

Daarnaast levert het CIP een actieve bijdrage aan het versterken van de innovatiekracht van RWS.
Een aantal innovatietrajecten is inmiddels succesvol afgerond. Twee marktpartijen hebben bijvoorbeeld laten zien dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft. Daarmee kregen zij eind 2017 groen licht van Rijkswaterstaat om hun product vrij te gebruiken als ophoogmateriaal in wegenprojecten.

Meer op de website van RWS>

Projectpagina RWS Innovatie>