Impuls voor geothermisch onderzoek aan de TU Delft

 

 

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft een principebesluit genomen over de aanleg van een aardwarmtebron die voor geothermisch onderzoek kan dienen. Het besluit werd genomen tegen de achtergrond van het feit dat de overheid heeft besloten om in 2030 15 PJ (petajoule) energie op te wekken uit aardwarmte. Dat komt overeen met het energiegebruik van 300.000-500.000 huishoudens. Dit zou kunnen worden opgevoerd tot ongeveer 50 PJ in 2050, het energieverbruik van zo’n 1,5 miljoen huishoudens. Daarvoor moet dan wel bestaande technologie op korte termijn worden opgevoerd. Bovendien moet worden onderzocht hoe de opwekking van energie uit aardwarmte efficiënter kan en tegen lagere operationele en investeringskosten. TU Delft doet daarom onderzoek naar nieuwe materialen en innovatieve manieren om ondergrondse processen te monitoren. Onlangs kreeg de universiteit in het kader van het EPOS-NL-project ruim 5 miljoen euro van NWO voor wetenschappelijke apparatuur ten behoeve van een geothermische onderzoeksput.

Het idee voor die geothermische put werd in 2008 gelanceerd door een groep studenten van de TU Delft als het Delfts Aardwarmte Project (DAP). Het project is inmiddels door de universiteit overgenomen, maar de Stichting DAP blijft een groot voorvechter van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling op het gebied van geothermische energie aan de TU Delft.

De geothermische bron zal eerst de gebouwen op de campus zelf van warmte voorzien. In de toekomst kan dan onderzoek worden gedaan naar eventuele uitbreiding van het warmtenet.

Het EPOS-NL project is de Nederlandse bijdrage aan het European Plate Observing System (EPOS), de infrastructuur over heel Europa voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen. Het doel van EPOS-NL is het ontwikkelen van de noodzakelijke infrastructuur voor wetenschappelijke doorbraken in het begrijpen van door de mens veroorzaakte geologische risico’s. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, met de TU Delft en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als partner, en heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 12.272.000 euro toegewezen gekregen. Het is een van de tien toegekende voorstellen in de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. De financiering maakt het mogelijk om toponderzoeksfaciliteiten met internationale allure te bouwen of te moderniseren.

TUDelft>