Havenbedrijf Rotterdam in North Sea Wind Power Hub-consortium

 

Havenbedrijf Rotterdam is toegetreden tot het North Sea Wind Power Hub-consortium, voorheen bestaande uit vier elektriciteits- en gasnetwerkbedrijven TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie. Doel van het consortium is onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. De zogenaamde ‘North Sea Wind Power Hub’ zou na 2030 een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.
Het idee is om één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’ aan te leggen of hubs met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden/hubs moeten op de Noordzee worden gerealiseerd op een locatie met optimale windomstandigheden, dus waar het hard en veel waait.

Er kan een groot aantal windturbines dan wel offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland en Denemarken). Deze verbindingen, zogenaamde ‘WindConnectors’, maken niet alleen transport van de windstroom mogelijk van de windparken naar de hub/het eiland, maar verbinden ook de energiemarkten van die landen met elkaar, zodat internationale elektriciteitshandel mogelijk wordt.

Bovendien kan de windstroom op een Power Link Island worden omgezet naar duurzame waterstof voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering. Op dit moment wordt waterstof nog gemaakt van aardgas met CO2 als bijproduct. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan ook een impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam>

Meer informatie over de North Sea Wind Power Hub is te vinden via: www.northseawindpowerhub.eu>