Groot project Van Oord in Taiwan

Van Oord is benoemd tot preferred contractor voor een omvangrijk windproject van 640 MW in Taiwan. Met het verkrijgen van dit contract zet Van Oord een ferme eerste stap op de Aziatische offshore windmarkt. Het Yunlin project heeft een contractwaarde van ongeveer EUR 500 miljoen.
Het Yunlin offshore windproject wordt ontwikkeld door de Duitse projectontwikkelaar wpd. Van Oord is verantwoordelijk voor het ontwerpen, (laten) fabriceren en installeren van de tachtig fundaties. De voorbereidingen van het windpark, dat 8 kilometer uit de kust van Yunlin County zal verrijzen, starten met onmiddellijke ingang.
De offshore windstrategie van Taiwan wordt gedreven door de wens om kernenergie uit te faseren. Hoge windsnelheden, beheersbare afstanden wat betreft kust- en waterdiepte en een vooruitstrevend overheidsbeleid maken wind op zee een aantrekkelijk alternatief voor energieopwekking. De Taiwanese overheid heeft als doel om 5,5 GW aan offshore windprojecten te installeren voor 2025. Het Yunlin project is onderdeel van het feed-in-tarief (“FIT)”-programma van de Taiwanese overheid. Dit houdt in dat het wordt verbonden met het Taiwanese netwerk en een langdurig stroomcontract van twintig jaar mogelijk maakt. In 2020 moet ongeveer 350 MW op het grid zijn aangesloten, het resterende deel in 2021.

Van Oord>