Eerste ‘Fred ten Houten design award’ voor energie-eiland

Op 20 april ontving Rens ten Klooster, Universiteit Twente, de eerste ‘Fred van Houten afstudeerprijs’. Hij krijgt de prijs voor het ontwerp van een energie-eiland in de Noordzee waar hij in 2017 op is afgestudeerd. De prijs is vernoemd naar UT-hoogleraar prof. dr. ir. Fred van Houten die afgelopen jaar met emeritaat ging.
De prijs is in het leven geroepen door het departement Design, Production and Management (DPM) van de Universiteit Twente als eerbetoon aan emeritus hoogleraar Fred van Houten. Deze heeft in zijn lange wetenschappelijke carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. De prijs wordt voortaan jaarlijks uitgereikt aan de masterstudent van het departement DPM, die zijn of haar opleiding Industrial Design Engineering of Mechanical Engineering met het meest visionaire ontwerp heeft afgerond.

Rens ten Klooster, die in 2017 zijn masteropleiding Industrial Design Engineering afrondde, mag vrijdag de eerste Fred van Houten Design Award in ontvangst nemen. Hij tekende voor het ontwerp van een energie-eiland waarmee zonne-, wind- en getijde-energie tijdelijk kan worden opgeslagen. Het eiland vormt zo een essentiële energiebuffer waarmee je vraag en aanbod van duurzame energie beter op elkaar kan afstemmen.
Met zijn ontwerp ging Ten Klooster enkele stappen verder dan zijn oorspronkelijke afstudeeropdracht die door DNV-GL was geformuleerd: het ontwerpen van een eiland dat energie opslaat door water weg te pompen. Ten Klooster becijferde echter dat een dergelijk eiland op de lange termijn economisch onrendabel zou zijn. In zijn ontwerp rustte hij het eiland daarom uit met verschillende andere methodes om duurzame energie mee op te wekken en op te slaan, zoals windmolens en de omzetting van elektriciteit naar gas dat op momenten dat de vraag naar elektriciteit groter is weer gebruikt kan worden. Het eiland kan daarnaast fungeren als een belangrijke verbinding tussen de elektriciteitsnetwerken van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Ook kan het eiland een rol spelen in het  onderhoud van de windparken op zee. Door het toevoegen van deze functies kan het eiland van Ten Klooster economisch rendabel worden en zo een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van Nederland. Inmiddels zijn DNV-GL en TenneT in gesprek over realisatie van een dergelijk eiland.
De jury van de prijs roemt de visualisaties van het energiegebruik en het eiland, het gebruik van innovatie analysemethodes en het gegeven dat Ten Klooster uitdrukkelijk verder keek dan zijn oorspronkelijke opdracht.

UTwente>